SUEKin materiaali

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) vastaa Suomessa dopingvalvonnasta, dopingtestien tekemisestä ja testattavien urheilijoiden valinnasta.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Reilusti paras -verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

  • Kilpailumanipulaatio ilmiönä
  • Kilpailumanipulaation muodot
  • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
  • Kilpailumanipulaation seuraukset
  • Torjunta ja puuttuminen
  • Oikeudet ja velvollisuudet

Puhtaasti paras logo
Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Maailman antidoping säännöstö muuttui vuoden 2021 alusta ja on aika päivittää urheilijoiden, valmentajien ja muiden toimihenkilöiden tiedot ADT -toiminnasta. Antidopingkoulutuksen tavoitteena onvarmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että urheilija ja valmentaja tutustuu anditopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta. 

 Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilutoimijat voivat varmistaa tietonsa antidopingasioista. Jos olet tehnyt koulutuksen ennen vuotta 2021, on se tehtävä uudelleen. Taitoluisteluliitto edellyttää kaikkien edustusurheilijoiden, valmentajien sekä muiden joukkueiden toimihenkilöiden tekevän verkkokoulutuksen ennen, kuin urheilija/joukkue voi edustaa Suomen Taitoluisteluliittoa esim. kansainvälisissä kilpailuissa. Koulutuksen kesto n. 15 minuuttia. Lisätiedot SUEK:in sivuilta.

KAMU -lääkehaku

Suomen Urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, jossa lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi tai sallituiksi. Osa kansainvälisistä lajiliitoista on kieltänyt omissa säännöissään myös muita lääkeaineita, jotka eivät ole mukana KAMU -lääkehaun luokittelussa. KAMU -lääkehausta voit tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkkeitä. Mikäli et löydä hakemaasi lääkeainetta, voit olla yhteydessä suoraan SUEKiin. Tästä lisätietoja ja KAMU -lääkehakuun.

Ilmo logo

ILMO-ilmoita urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, mikäli epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muutta eettistä rikkomusta urheilussa. Tästä ILMO-palveluun.


Lisätietoja Antidoping asioista Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) sivuilta ja ISU:n antidoping sivuilta.