II-tason valmentajakoulutus

Kolme lähijaksoa ja verkko-opiskelua: 60 tuntia lähiopetusta (3 x 3pv), 100 tuntia itseopiskelua (160h, 4 ov / 6 op)

Kohderyhmä: Valmentajat, joilla on urheilijoita/joukkueita (debytantit, SM-noviisit, juniorit, SM-juniorit) valmennettavanaan, tavoittelevat kilpailullista menestystä ja joilla on muutamia vuosia valmennuskokemusta.

Ikärajasuositus 18 v

II-tason valmentajakoulutusta järjestetään muodostelma- ja yksinluisteluvalmentajille.

Osaamistavoitteet

II-taso (jatkotaso) perustuu pohtimiseen, analysoimiseen ja soveltamiseen:

 • Urheiluosaaminen (harjoittelun suunnittelu, lasten ja nuorten psyykkinen ja fyysinen kasvu ja kehitys, taitoharjoittelu, kuinka valmennan -taidot, oppiminen)
 • Ihmissuhdetaidot (psyykkinen valmennus, urheilun etiikka)
 • Itsensä kehittämistaidot (valmennusosaamisen kehittäminen)

Koulutus antaa valmentajalle valmiudet kehittää luistelijaa/joukkuetta myönteisessä hengessä yhden vuoden jakson.

Koulutussisällöt

Yleiset asiat 

 • urheilijakeskeinen valmennus
 • harjoittelun fysiologiset vaikutukset
 • urheilun etiikka
 • yhden harjoitusvuoden kokonaishallinta
 • fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja testaaminen
 • valmentajan itsearviointitaidot

Lajiasiat    

 • lajin perustaitojen syventäminen
 • tekniikan analysointi
 • lajisuorituksen ja harjoituksen kuormittavuus
 • ohjelman harjoittaminen

Vaadittavat edeltävät opinnot

I-tason valmentajakoulutus vähintään arvosanalla 3, Arvosanavaatimus 2012 ja sen jälkeen suoritetut koulutukset.

Entiset B-/A-kurssit käyneet pääsevät suoraan II-tasolle

Arviointi

Koulutus arvioidaan asteikolla 1 – 5. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen ja III-tasolle pääsyyn vaaditaan II-tason yleisarvosanaksi vähintään 3.

II-tason valmentajakoulutuksen arvosana määräytyy teoriaosaamisen ja lajitaidon perusteella. Teoriaosaaminen todennetaan verkkotehtävien välityksellä. Lajitaidon arvosana määräytyy perustaitojen opettamisen teoriaosaamisen kautta, joka todennetaan opetusnäytön välityksellä. Opetusnäyttö suoritetaan koulutuksen 3. lähijaksolla. Opetusnäyttö sisältää II-tason koulutuksessa läpikäytyjä asioita.

Koulutuksessa on käytössä Priima-oppimisympäristö.

Hinta

STLL:n jäsenseurojen valmentajat 1200 €

STLL:n ei-jäseseurojen valmentajat 1350€

Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja majoituksen täysihoidolla lähijaksojen aikana Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Koulutus maksetaan yhdessä erässä. Hinta on sama kaikille majoittui tai ei.

II-tason valmentajakoulutusta järjestetään taitoluistelussa joka toinen vuosi ja tulevat koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

 

Seuraava II-tason valmentajakoulutus käynnistyy maaliskuussa 2019.

Ilmoittaudu koulutukseen TÄÄLLÄ.

 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Tiedustelut: kehityspäällikkö Eeva Sunnari