Yhteenvedot liittohallituksen kokouksista

Liittohallitus päätti 23.3.2021 pidetyssä kokouksessaan ottaa käyttöön uuden käytänteen ja tehdä kokouksista yhteenvedot jäsenistöään varten stll.fi -sivustolle.

22.6.2021
19.8.2021
23.9.2021
21.10.2021
19.11.2021
17.12.2021