Työvaliokunta

  • Työvaliokunta koostuu liiton puheenjohtajistosta (3) sekä yhdestä (1) liittohallituksen valitsemasta jäsenestä. ​
  • Liiton toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö osallistuvat työvaliokunnan työskentelyyn. ​
  • Työvaliokunnan toimikausi on sama kuin liittohallituksen toimikausi.​
  • Työvaliokunta valmistelee liittohallitukselle tehtävät ehdotukset, valvoo liittohallituksen puolesta sen päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa liittohallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita.​
  • Työvaliokunta toimii tulevaisuustyön ohjausryhmänä.​

    Kokoonpano 2024
    Jouko Pitkänen, Sini Aarnio-Kurki, Nina Dahlström-Weber, Tomi Vähä-Ruohola, Salla Mäkelä, Miia Hjerp.