Turvallisen toimintaympäristön luominen

Suomen Taitoluisteluliitto haluaa mahdollistaa turvallisen ja kannustavan ympäristön ja ilmapiirin taitoluistelun harrastamiselle ja seurassa toimimiselle kaikissa jäsenseuroissaan.

Suosittelemme vahvasti jokaisen liiton jäsenseuran luomaan omat toimintamallit turvallisen harrastusympäristön vahvistamiseksi, häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi sekä varhaisen puuttumisen tueksi. Seuran toimintamallin pohjana voi hyödyntää alla olevaa esimerkkimallia, oheisia linkkejä, liiton toiminta- ja kurinpitosääntöjä sekä liiton eettistä säännöstöä.
Apuja, tukea ja neuvoja voi kysyä liiton seuratoiminnan kehittäjiltä.

 

Esimerkki seuroille häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyn toimintamallista


1. Rikostaustan tarkistaminen
Jokaisen seurassa toimivan valmentajan ja ohjaajan (mieluusti myös vapaaehtoisen) rikostausta tarkistetaan työsuhteen/toiminnan alkaessa.

2. Nimetyt vastuuhenkilöt ja matalan kynnyksen yhteydenottoon kannustaminen
Seuralla on nimetty vastuuhenkilö/-t, keneen ohjataan olemaan yhteydessä häirintää tai epäasiallista käytöstä havaitessa tai kokiessa. Seura kannustaa matalan kynnyksen yhteydenottoihin valmentajalle tai muulle aikuiselle, nimetylle seuran vastuuhenkilölle, liiton puheenjohtajalle tai häirintävaltuutetulle, Et ole yksin -palveluun, lastensuojeluun tai poliisiin.

3. Säännöt ja toimintamallit eri tilanteisiin
Seuralla on selkeät säännöt ja toimintamallit epäasialliseen käytökseen puuttumisesta ja mahdollisista seuraamuksista. Säännöt käydään läpi kaikkien seuran toimijoiden kanssa ja kaikkien seuratoimijoiden tulee tietää, mikä on tai ei ole sallittua ja mitkä ovat häirintään puuttumisen toimintamallit.

4. Henkilöstön kouluttaminen
Seura käy jokaisen työntekijän kanssa läpi seuran säännöt, arvot ja toimintatavat. Seura kouluttaa työntekijöitään säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliiton koulutuksissa, ja hyödyntää myös muiden tahojen (esim. aluejärjestöjen) koulutuksia sekä mm. Olympiakomitean maksuttomia verkkokoulutuksia ja Tähtiseura-materiaaleja.

5. Seurakyselyt
Seura kerää harrastajilta, urheilijoilta, valmentajilta, vanhemmilta, seuratyöntekijöiltä ja muilta mahdollisilta toimijoilta palautetta toiminnasta säännöllisesti. Seura tarkastelee toimintaansa saadun palautteen mukaisesti.

Tämä toimintamalli on luotu Olympiakomitean, SUEKin ja Väestöliiton Häirintä urheilussa materiaalien pohjalta.

Materiaaleja seuran ennaltaehkäisevän toimintamallin luomisen tueksi


Ohjeet ja valmiit mallipohjat häirinnän ennaltaehkäisyyn Et ole yksin -palvelu
Et ole yksin materiaalipankki Väestöliitto
Häirintä urheilussa – Olympiakomitea, SUEK, Väestöliitto
Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy urheilussa – Väestöliitto
Lupa välittää, lupa puuttua -opas Suomen Olympiakomitea
Työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen Suomen Olympiakomitea
Toimintaohje vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä – Suomen Olympiakomitea