Seuratuki

Seuratuki 2019

Hakuaika 12.11.-14.12.2018

Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Seuratoiminnan kehittämistuen 2019 hakuohjeet on julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Hakuaika vuoden 2019 tukihankkeille on 12.11.-14.12.2018. Linkki sähköiseen hakujärjestelmään on avattu Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla hakuajan alkaessa 12.11.

Avustuksen painopistealueet ovat pysyneet lähes samoina edellisvuosiin nähden. Seuratoiminnan kehittämishankkeissa olennaista on kuitenkin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota siihen, miten seura vakiinnuttaa kehittämishankkeen toiminnan seuran omaksi toiminnaksi avustetun kauden jälkeen. Lisäksi aikaisemmin tukea saaneiden seurojen tulee muistaa hoitaa asianmukaisesti aiemmin saadun avustuksen loppuraportointi ministeriöön. Selvityksen tekemättä jättäminen on hylkäysperuste mahdolliselle uudelle myönnölle. Hakemusten sparrauksessa apuna ennen hakuajan päättymistä toimivat Liikunnan aluejärjestöjen Seurakehittäjät sekä STLL:n Aluepäälliköt. Mikäli seuranne suunnittelee tuen hakemista, olettehan hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä yhteydessä valitsemaanne sparraajaan.

Seuratuen 2019 hakuohjeet.

Kesäkuussa 2018 ilmestyneen Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016 -seuratutkimuksen tiivistelmäraportti.

 

Seuratuki 2018

Vuoden 2018 Seuratukipäätökset julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2018 Seuratukipäätökset.

Seuratukihakemuksia saapui ministeriöön yhteensä 672 kpl ja tukea myönnettiin kaikkiaan 403 hankkeelle neljä miljoonaa euroa. Taitoluisteluseurojen hankkeille tukea myönnettiin lähes 150 000 euroa, mikä on 34% enemmän kuin viime vuonna. Lue lisää

Lista tuensaajista

 

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Eeva Sunnari