Lopettamissuunnitelma

Lopettaminen on hyvin yksilöllinen prosessi jokaiselle luistelijalle. Kaikki tunteet ja ajatukset lopettamiseen liittyen ovat hyväksyttäviä. On tärkeää ottaa nämä asiat avoimesti puheeksi, sillä se yleisesti edistää luistelijan sopeutumisprosessia ja auttaa myös seuraa ja valmentajaa siirtymään paremmin seuraavaan kauteen. Toivomme, että mahdollisimman monet löytävät tiensä alumnitoiminnan pariin ja jatkavat toimintaansa luistelun parissa muiden esiteltyjen luistelupolkujen kautta.Verkkosivuillamme  pääset hahmottelemaan itsellesi lopettamissuunnitelmaa. Suunnitelman voi tehdä niin nykyiset ja lopettamista harkitsevat luistelijat, kuin lopettaneet ja valmistuneet luistelijat. 

Lopettamissuunnitelma 

Tutkimustiedon pohjalta on kehitetty viisiportainen menetelmä urasiirtymiä varten (Stambulova, 2010). Stambulovan (2010) menetelmä sopii hyvin niin urheilijan aktiiviuran lopettamisen suunnitteluun, kuin urheilijan oman tämänhetkisen tilanteen, tavoitteiden ja arvojen kirkastamiseen. Menetelmää voi käyttää yhteisen keskustelun ja henkilökohtaisen työskentelyn tueksi. Tässä materiaalipaketissa oleva lopettamissuunnitelma pohjautuu voimakkaasti Stambulovan (2010) viisiportaiseen menetelmään, mutta alkuperäistä menetelmää on muokattu luistelukontekstiin sopivaksi. Alla olevilla ohjeilla pääset tekemään itsellesi oman lopettamissuunnitelman seuraavan viisiportaisen menetelmän avulla.  

Lopettamissuunnitelman tavoitteet 

  • Herätellä luistelijan ajatuksia menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. 
  • Mahdollistaa ajatusten jäsentely luistelijalle merkityksellisellä tavalla. 
  • Auttaa luistelijaa hahmottamaan tulevaisuuttaan lopettamisen jälkeen. 
  • Auttaa luistelijaa valmistautumaan lopettamiseen ja sen jälkeiseen aikaan. 

Lopettamissuunnitelman harjoitusten tarkoitus 

  • Tehtävässä 1 luistelija hahmottelee menneisyyttään, nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan. Tehtävän 1 tarkoituksena on auttaa luistelijaa jäsentämään hänen ajatuksiaan ja kokemuksiaan näistä ajanjaksoista. 
  • Tehtävässä 2 luistelija pääsee jäsentämään oman elämänsä osa-alueita. Tämä on hyödyllistä luistelijan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden sekä itselle tärkeiden asioiden tunnistamisessa. Harjoitus auttaa myös luistelijan oman identiteetin avartamisessa ja hahmottamisessa. 
  • Tehtävä 3 herättelee luistelijan omia ajatuksia lopettamisesta. Harjoituksen tarkoituksena on auttaa luistelijaa valmistautumaan mahdollisiin lopettamisesta johtuviin sopeutumisvaikeuksiin. 
  • Tehtävän 4 tarkoituksena on auttaa luistelijaa yhdistämään rakentavien kysymysten kautta hänen ajatuksensa menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. 
  • Tehtävä 5 keskittyy luistelijan tulevaisuuden suunnitteluun. Tehtävässä luistelija pääsee asettamaan itsellensä uusia tavoitteita tulevaisuuteen. Harjoite pyrkii auttamaan luistelijaa valmistautumaan tulevaisuuteen käytännöllisesti. 

Kaikki ”Luistelu-uran päättäminen” sivun ja sen alasivujen materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla. Materiaalin lainaaminen, kopiominen, luvaton levittäminen tai muokkaaminen on kiellettyä. Mikäli haluat lainata jotakin, käyttää sitä omassa julkaisussasi tai ottaa muokattavaksi, on tähän pyydettävä aina kirjallisesti lupa liiton markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalta.