Lopettamisen yksilölliset vaikutukset

Lopettamisen vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin huomattavasti, ja lopettaminen saattaa vaikuttaa luistelijaan niin positiivisesti, neutraalisti kuin negatiivisestikin. Valitettavasti suurin osa urheilijoista ei ole tietoisia lopettamisen mahdollisista vaikutuksista (Jewett, Kerr & Tamminen, 2019). Ne tulevat erityisesti monelle ei-huippu-urheilu-tason urheilijalle täysin yllätyksenä. Tämän vuoksi on hyvä keskittyä luistelu-uran lopettamisen erilaisiin yksilöllisiin vaikutuksiin.  

Yleiset vaikutukset 

On normaalia, että luistelijat kokevat erilaisia tunteita ja käyvät läpi moninaisia ajatuksia lopettamisen jälkeen (Fuller, 2014). On esimerkiksi tyypillistä, että luistelija kokee vapauden tunnetta avoimesta aikataulusta, paineiden hellittämisestä ja uusista mahdollisuuksista. Myös shokkireaktio voi olla normaali toivottuihinkin muutoksiin. Ajatukset kuten, ”teinkö oikean päätöksen” tai ”olisiko minun sittenkin pitänyt jatkaa uraani” ovat hyvin luonnollisia sopeutumisaikana, eivätkä ne tarkoita, että luistelija katuisi päätöstään. Tutkimushavaintojen perusteella tiedämme, että ensimmäisten kolmen kuukauden aikana suurin osa urheilijoista kokee jonkinlaista stressiä lopettamisesta johtuen (Park, Lavallee & Tod, 2013). Stressin kokemus on yksilöllistä ja se helpottaa usein jo kolmen kuukauden jälkeen. Muita yleisiä urheilu-uran lopettamisesta johtuvia vaikutuksia ovat esimerkiksi:  

  • Hämmennys
  • Mielialan muutokset
  • Elämäntavan muutokset
  • Pelkotilat
  • Menestyksen tunne ja suru
  • Identiteetin muutokset
  • Halua kokeilla uusia asioita
  • Fyysiset muutokset
  • Epäsosiaalisuus
  • Ahdistuneisuus ja masennus

Huom! Sopeutumisvaikeudet eivät tee lopettavasta luistelijasta heikkoa, eikä vaikeuksia tarvitse hävetä. Sopeutumisvaikeudet kertovat, että luistelija on välittänyt kovasti aktiiviurastaan ja siitä on vain monesti vaikea päästää irti. 

Vinkkejä lopettamisen tueksi 

Sosiaalinen tuki 

Mahdollisesti tärkein lopettamista ja valmistumista tukeva tekijä on sosiaalinen tuki (Park et al., 2013). Tällä tarkoitetaan perheen, luistelukavereiden, muiden ystävien, valmentajien, seuran ja liiton tukea. Sosiaalinen tuki ja erityisesti vertaistuki toimii ns. ’puskurina’ lopettamisen sopeutumisvaikeuksia vastaan. Liiton alumnitoiminnasta löytyy helposti vertaistukea kaikille lopettamista harkitseville ja jo lopettaneille luistelijoille. Suosittelemme luistelijoita myös ottamaan rohkeasti yhteyttä seuran tai joukkueen muihin lopettaneisiin luistelijoihin. Todennäköistä on, että muutkin luistelijat haluaisivat keskustella lopettamisesta.

Tunteiden kohtaaminen 

Luistelijan on tärkeä kohdata omia lopettamiseen liittyviä tunteita, sillä se auttaa luistelijaa ymmärtämään itseään paremmin. On erittäin tärkeää ymmärtää, että tunteiden kohtaaminen ja niiden näyttäminen ei ole heikkous, vaan vahvuus, joka auttaa luistelijaa oppimaan uutta ja kasvamaan ihmisenä. Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea erilaisia tunteita; kaikki tunteet ovat aina hyväksyttäviä, kunhan ei käyttäydy niiden seurauksen väärin muita tai itseään kohti. Suosittelemme luistelijaa kohtaamaan tunteensa rohkeasti, esimerkiksi kirjoittamalla niitä itselleen ylös ja hyväksymällä tunteensa. Myös mindfulness-harjoittelu voi auttaa tunteiden kohtaamisessa ja hyväksymisessä. 

Rutiinien ylläpito 

Luistelijat tottuvat luistelu-uran aikana tiettyihin rutiineihin ja aikatauluihin. Hyödyllisten rutiinien ylläpito ja uusien rutiinien luominen sopeutumisaikana tuo usein turvan ja tuen tunnetta luistelijalle. Suosittelemmekin, että luistelijalla on päivittäisiä ja itselleen tuttuja rutiineja sopeutumisaikana. 

Yhteys luisteluun 

Monet kokevat yhteyden jatkumisen luistelumaailmaan merkityksellisenä. Vaikka vanhojen harjoituskavereiden tai joukkueen harjoitusten tai kisojen näkeminen voi olla kivuliasta aluksi, se yleensä helpottaa jo ensimmäisen kerran jälkeen. Tuttu ympäristö ja ihmiset tuovat mukavuuden, tuen ja turvan tunnetta luistelijalle. Täällä on esitelty, miten lopettava luistelija voi jatkaa liiton toiminnassa mukana

Kaikki ”Luistelu-uran päättäminen” sivun ja sen alasivujen materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla. Materiaalin lainaaminen, kopiominen, luvaton levittäminen tai muokkaaminen on kiellettyä. Mikäli haluat lainata jotakin, käyttää sitä omassa julkaisussasi tai ottaa muokattavaksi, on tähän pyydettävä aina kirjallisesti lupa liiton markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalta.