Pelisäännöt joukkueiden siirtoajoista

Suomen Taitoluisteluliitto
Muodostelmaluistelun lajityöryhmä 23.1.2024

PELISÄÄNNÖT KOSKIEN JOUKKUEENVAIHTOA MUODOSTELMALUISTELUSSA

YLEISOHJEISTUS

 • Siirtoaika alkaa viimeisen STLL:n kalenterin kilpailun päätyttyä, kaudella 2023-2024
  ma 18.3. ja kestää 9.4.2024 saakka. Mahdolliset testit joukkueisiin pidetään täten vasta viimeisen STLL:n kalenterissa olevan kilpailun jälkeen. 
 • Kaikki siirtoajan ulkopuolella tapahtuvat siirrot keskustellaan ja sovitaan aina erikseen valmentajien välillä, yhteistyössä urheilijan ja tarvittaessa urheilijan huoltajien kanssa. 
 • Pelisäännöt koskevat kaikkia siirtoikkunan aikana testeihin osallistuvia hakijoita lajitaustasta riippumatta.
 • Testipäivämääriä ei saa julkaista ennen kevään SM-kilpailua.
 • Seurasiirroissa luistelijan esteettömyys tarkistetaan seurojen yhteisen sopimuksen mukaan. Luistelijalla ei saa olla maksamattomia laskuja edelliselle seuralle.
 • Avoimuus ja rehellisyys valmentajien, vanhempien ja seurojen välillä on toivottavaa.
 • Tulokas- ja minorisarjassa ei järjestetä kaudelle 2024-25 erillisiä testitilaisuuksia, vaan joukkueenvaihtoa suunnittelevien perheiden tulee olla yhteydessä suoraan seuraan / joukkueeseen. Halutessaan joukkueet voivat tiedottaa julkisesti jos joukkueissa on tilaa.

PELISÄÄNNÖT LUISTELIJOILLE

 • Luistelijan on mahdollista käydä useammassa testissä ennen kuin ilmoittaa hakupaikkaan valinnastaan. 
 • Siirtoajan ensimmäisen viikon aikana luistelijan ei tarvitse ilmoittaa, ottaako hän tarjotun paikan vastaan. 
 • Luistelijan vastuulla on kertoa avoimesti tilanteestaan ja suunnitelmistaan niiden joukkueiden valmentajille, joihin on pyrkinyt. 
 • Luistelijoita kehotetaan ilmoittamaan valinnoistaan mahdollisimman pian testien jälkeen ja huomioimaan toiminnassaan muut hakijat. Yksittäisen urheilijan päätökset vaikuttavat muiden hakijoiden valintamahdollisuuksiin, joten kohtuullinen harkinta-aika on yhteisen edun mukaista. Valinnoista tulee ilmoittaa asianomaisille valmentajille viimeistään 28.3.2024. 
 • Seuraan toiselta paikkakunnalta pyrkivät luistelijat voidaan testata esimerkiksi opiskelupaikan hakemisen vuoksi sovitusti myös siirtoikkunan ulkopuolella.
  • Urheilija on velvollinen kommunikoimaan avoimesti testiin osallistumisestaan molempien seurojen valmentajille.
  • Urheilijalla on kuitenkin oikeus antaa vastauksensa vasta siirtoajan ensimmäisen viikon jälkeen.
  • Mikäli ulkopaikkakuntalainen tulee testiin samaan aikaan kuin muut, häntä koskevat samat säännöt kuin muita testaajia.
 • Testiin ilmoittautuneen urheilijan on erikseen ilmoitettava seuralle/joukkueelle, mikäli hän peruu osallistumisensa testitilaisuuteen. Näin seuran on mahdollista suunnitella testitilaisuuteen käytettävät resurssit mahdollisimman tarkasti osallistujamäärän mukaan. 
 • Luistelijoita kannustetaan avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon hakuprosessissa ja sen osana käytävissä keskusteluissa.  

PELISÄÄNNÖT SEUROILLE/JOUKKUEILLE

 • Seurojen toivotaan ilmoittavan valinnoistaan mahdollisimman pian testien jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon sisään testitilaisuudesta.
 • Seuran / joukkueen tulee selkeästi ja avoimesti ilmoittaa urheilijoille seuran sisäiset pelisäännöt luistelijan pyrkiessä muihin joukkueisiin, kuten säilyykö paikka vanhassa joukkueessa muihin testeihin osallistumisesta huolimatta.
 • Seuran / joukkueen on oltava valmis esittämään hinta-arvio tulevan kauden kustannuksista pyydettäessä, jotta luistelijan ja hänen huoltajiensa on mahdollista arvioida urheilijan mahdollisuutta osallistua joukkueen toimintaan.
 • Seuran / joukkueen on mahdollista periä testiin osallistuvilta luistelijoilta testimaksu, jonka tarkoituksena on kattaa testitilaisuuden järjestämisestä seuralle / joukkueelle aiheutuvat lisäkustannukset. Tilaisuuden maksullisuudesta ja maksukäytännöistä on tiedotettava luistelijoita viimeistään testi-ilmoittautumisen yhteydessä. 
 • Testimaksu voidaan periä luistelijalta vain kerran. Testimaksuun sisältyy testitilaisuuden muodosta riippumatta myös mahdolliset jatkotestit. Testitilaisuuden muodon määrittää järjestävä seura ja testimaksu on sama sekä erilliseen testitilaisuuteen että joukkueen harjoitukseen osallistuvalle urheilijalle.
 • Testimaksu on mahdollista ottaa käyttöön SM- ja kansallisessa sarjassa. Koska tulokas- ja minorisarjassa ei keväällä 2024 järjestetä erillisiä testitilaisuuksia, seuran / joukkueen ei ole mahdollista veloittaa testimaksua joukkueen harjoituksiin osallistuvista hakijoista näissä sarjoissa.
 • Seuroilta / joukkueilta  toivotaan vastuullista toimintaa testiviestinnässä ja -mainonnassa.
 • Seuran / joukkueen valmentajien ei ole sopivaa kontaktoida toisen seuran luisteljoita rekrytoidakseen urheilijoita omaan seuraansa / joukkueeseensa tai joukkueen harjoitusrinkiin.

Yleisesti: valmentajat pyrkivät mahdollisissa ongelmatapauksissa löytämään ratkaisut säilyttämällä asialliset suhteet seurojen välillä.

lisätietoja antaa

Satu Niittynen
Valmennuspäällikkö
satu.niittynen(at)stll.fi
+358 40 5229383