Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Suomen Taitoluisteluliiton vastuullisuusohjelma pohjautuu koko urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, reilun pelin periaatteisiin ja Taitoluisteluliiton arvoihin. Kaikki Taitoluisteluliiton toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan Taitoluisteluliiton toiminta- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä säännöstöä.

Antidopingohjelma ja kilpailumanipulaation torjunta on huomioitu Suomen Taitoluisteluliiton strategiassa ja säännöissä, ja Taitoluisteluliiton alaisissa kilpailuissa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

Antidoping

Suomen antidopingsäännöstöä noudatetaan koko suomalaisessa järjestäytyneessä urheilussa ja näin ollen Suomen Taitoluisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Lajiliittojen ja seurojen antidopingtyön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua. Lähtökohtana on, että huipulle pyrkivät nuoret kunnioittavat toisia urheilijoita, yhteisiä sääntöjä sekä omaa hyvinvointiaan.

Kilpailumanipulaation torjunta

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaa mukaillen Taitoluisteluliiton tavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. Tavoitteena on myös vaikuttaa siihen, että kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan, tuntevat torjuntaan liittyvät toimintaohjeet. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.

Reilu kilpailu ohjelma

Reilu kilpailu ohjelma yhdistää Antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelman yhteen dokumenttiin. Ohjelma on tehty SUEKin kriteeristön pohjalta, ja siihen on saatu palautetta SUEKilta. Reilu kilpailu ohjelmaa ja sen toteutumista arvioidaan 3-4 vuoden välein, ja sitä päivitetään tarvittaessa muun muassa päivitettyjen säännöstöjen osalta. 

 

Lisätietoja antidopingista ja kilpailumanipulaation torjunnasta

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) nettisivuilta suek.fi
ISU:n antidoping sivustolta isu.org