Valtakunnallinen leiritys

Valtakunnallinen leiritystoiminta on osa Suomen Taitoluisteluliiton valmennusryhmäjärjestelmän uudistusta. Valtakunnallinen leiritys on inklusiivinen, osallistumisperusteinen leiritysjärjestelmä, jonka toimintaan kutsutaan mukaan kaikki yksinluisteluseurat.

Liitto ei tee leirityksiin osallistujista esivalintaa. Kunkin seuran on mahdollista leirittää vuosittain 2-6 urheilijaa (seurakiintiöt). Kiintiöt perustuvat seuran SM-tason urheilijoiden, sekä valmennusryhmiin kuuluvien luistelijoiden määrään. Kiintiöt tarkastetaan vuosittain. Seurat valitsevat leirityksiin haluamansa urheilijat, jotka sitoutuvat leiritystoimintaan vuodeksi (kaudeksi) kerrallaan.

Leiritys on tarkoitettu alakouluikäisille luistelijoille (7-12v. / syntynyt 2011-2016).

Henkilökohtaiset valmentajat ovat tervetulleita mukaan leireille. Leirit toimivat näin myös valmentajien täydennyskoulutustapahtumina. Valmentajien osallistuminen on maksutonta (mahdollinen ruokailu tai majoitus tulee maksaa itse).

Viisi leiritysaluetta:

– pääkaupunkiseutu Itä
– pääkaupunkiseutu Länsi
– Itä- ja Keski-Suomi
– Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi
– Hämeen alue ja Länsi-Suomi

Kullakin alueella on 3-4 leiritystä vuoden aikana, kaksi syksyllä ja 1-2 keväällä.

Aluejako ja seurakiintiöpaikkojen määrä 2023-2024

STLL laatii ja jalkauttaa opetussuunnitelman, eli kaikilla leireillä toiminta on keskenään samanlaista ja tasalaatuista, alueesta riippumatta. Leireillä painotetaan perustaitojen harjoittelua: Urheilullisuus, monipuolisuus, innostuneisuus, lajitaitojen oikeanlainen harjoittelu sekä harjoittelun seuranta ovat leireillä keskiössä.

Leireillä valmennuksesta vastaa joukko suomalaisen taitoluistelun eturivin valmentajia. Heidät on jaettu alueille, mutta valmentajat voivat myös vierailla muilla alueilla. STLL pidättää oikeuden muutoksiin.

Pääkaupunkiseutu Itä: Aleksei Saks, Lumikki Mäki ja Tatyana Lebedeva. Oheisharjoittelusta vastaa Jenni Haukirauma.
Pääkaupunkiseutu Länsi: Alisa Drei, Jutta Haapamäki ja Anna Mertanen. Oheisharjoittelusta vastaa Elina Järvinen.
Itä- ja Keski-Suomi: Alina Mayer-Virtanen, Miia Hyttinen ja Svetlana Kryukova. Oheisharjoittelusta vastaavat Niina Lappalainen ja Päivi Kyllönen.
Länsi-Suomi ja Hämeen alue: Christina Wendelin, Riina Varjokari ja Susanna Lotila-Malinen. Oheisharjoittelusta vastaa Neea Zins.
Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa: Anu Piltonen ja Petra Ranta-aho. Oheisharjoittelusta vastaa Alina Ahola.

Kiertävät valmentajat kaikilla alueilla: Merja Huttunen ja Sirkka Kaipio.

Leiritysajat ja -paikat alueittain kaudella 2023-2024

Leiritykseen ilmoittaminen

Luistelijat ilmoittaa leiritykseen kunkin seuran toimihenkilö. Leirille ilmoittamiseksi tulee toimia seuraavasti:

Valitkaa seurassanne valmentaja, joka vastaa valtakunnallisen leirityksen asioista. Tälle vastuuvalmentajalle lähtee kauden aikana kaikki viestintä valtakunnallisia leirityksiä sekä omaa aluettanne koskien, ja hänen tulee huolehtia, että leiritykseen osallistuvat saavat tarvittavat tiedot ja toimivat sen mukaisesti.

Seura valitsee leiritykseen ilmoitettavat luistelijat. Keskustelkaa luistelijan ja perheiden kanssa leirityksien yksityiskohdista sekä siitä, että leirityksiin ilmoittaudutaan ja sitoudutaan koko kaudeksi kerrallaan.

Luistelijoiden ilmoittamiseksi tarvitaan


– seuran vastuuvalmentajan nimi ja yhteystiedot
– luistelijan nimi ja syntymäaika ja yhteystiedot
– huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tieto luistelijan suorittamista elementti- ja perustesteistä (testien suorittamista ei vaadita!)
– tieto (tai paras arvio) luistelijan sarjatasosta tulevalla kaudella 2023-2024

Tietoja elementti- ja perustestien suorittamisesta käytetään leirien alustavien ryhmäjakojen hahmotteluun, jotta kaikille osallistujille voidaan järjestää mahdollisimman toimiva harjoitusympäristö. Luistelijalla ei tarvitse olla tehtyjä testejä leiritykseen tullessaan.

Jos seurassanne on enemmän leiritykseen haluavia luistelijoita kuin seurassanne on kiintiöpaikkoja, voitte ilmoittaa jonoon enintään kolme luistelijaa/seura. Jos joku seura jättää kiintiöpaikkojaan käyttämättä, jonosta voidaan ottaa leiritykseen mukaan ylimääräisiä luistelijoita.

Leirien hinnat ja maksaminen


Leirien hinnat:
2 päivän leiri: 175 €
3 päivän leiri: 255 €

Leirihinta sisältää ruokailut, tilojen käytön ja valmennuksen.
Ilmoitetut luistelijat/perheet ovat saaneet / saavat kesäkuun aikana sähköpostitse leirien maksuohjeet.
Syksyn leirimaksujen eräpäivä on 6.8.2023.

Seura voi ilmoittaa osallistujat valtakunnalliseen leiritykseen TÄMÄN LINKIN KAUTTA.

Seurojen tuli ilmoittaa luistelijansa 14.6.2023 mennessä.

Majoittuminen leireillä

Majoitus ei kuulu leirin hintaan, ja se varataan erikseen.
Kullakin leirityspaikkakunnalla on varattu majoituskapasiteettia leiriläisten tarpeisiin. Majoituksen varausohjeet lähetetään ilmoittautuneille perheille ilmoittautumisen vahvistuksen mukana.

Majoitus on kohteissa pääasiallisesti opistotasoista.

Majoittuminen leirikohteessa ei ole välttämätöntä, vaan perhe voi järjestää luistelijan yöpymiset haluamallaan tavalla (esimerkiksi kotona etäisyyksien salliessa). Urheiluopistoilla ym. leireillessä suosittelemme kuitenkin yöpymistä opistolla muiden luistelijoiden kanssa.

Leirien valmentajia yöpyy leirityskohteessa, mutta leireillä ei ole varsinaista yövalvontaa.