Seurakoulutus

Osaavat seuratoimijat luovat toiminnan edellytykset

Seuroissa on erittäin tärkeää huolehtia myös seuratoimijoiden kouluttamisesta. Hyvä hallinto, vakaa talous ja yhdistyslain noudattaminen, siinä muutamia asioita, joista seuran toimijoiden tulee huolehtia.

Taitoluisteluliitto järjestää koulutusta seuraväelle muutamia kertoja vuodessa.

Taitoluisteluliiton koulutukset

Seuraseminaarit

Seuraseminaarit järjestetään vuosittain sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten yhteydessä. Näissä käsitellään vuosittain vaihtuvia teemoja.

Sinettiseuraseminaarit

Sinettiseuroille järjestetään joka toinen vuosi Valtakunnallisen Sinettiseuraseminaarin yhteydessä seuratapaaminen, jossa käydään läpi lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun liittyviä aihealueita sekä Sinettiseuratoimintaan liittyviä asioita.

Taitoluistelun alueiden koulutustoiminta

Alueellisia koulutuksia järjestetään alueen seurojen kanssa yhteistyössä. Koulutusten sisällöt jä määrä vaihtelelevat alueen toiminnan mukaan. Aluekoulutukset organisoidaan alueiden seurojen ja kehityspäällikön toimesta.

Taitoluistelu tutuksi

Yhden päivän koulutus on suunnattu alueiden ja seurojen henkilöille. Päivän aikana esitellään Suomen Taitoluisteluliiton ja kansainvälisen liiton (ISU) toimintaa, taitoluistelun historiaa, ISU:n kilpailulajit, arviointijärjestelmät sekä perehdytään siihen, miten tuloksia luetaan/tulkitaan. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kilpailujen järjestämisen ABC sekä yksinluistelun testien järjestäminen. Koulutus on tarkoitettu kaikille taitoluistelusta kiinnostuneille, erityisesti kilpailuja järjestävien seurojen jäsenille ja henkilökunnalle.

 

Olympiakomitean tarjoama Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta ja kartoittaa mm. seuran koulutustarpeita.

Tutustu hyödyllisiin seuratoiminnan työkaluihin Olympiakomitean internetsivuilla.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutukset:

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät paljon hyviä seurajohtamiseen liittyviä koulutuksia ja tulevat tarpeen vaatiessa omaan seuraasi kouluttamaan. Tutustu aluejärjestöjen tarjoamiin  Hyvä seura -koulutuksiin. Nämä koulutukset saat seurallesi ottamalla yhteyttä oman liikunnan aluejärjestösi seurakehittäjään.