Seurakoulutus

Osaavat seuratoimijat luovat toiminnan edellytykset

Seuroissa on erittäin tärkeää huolehtia myös seuratoimijoiden kouluttamisesta. Hyvä hallinto, vakaa talous ja yhdistyslain noudattaminen. Siinä muutamia asioita, joista seuran toimijoiden tulee huolehtia.

Taitoluisteluliitto järjestää koulutusta seuraväelle muutamia kertoja vuodessa.

Taitoluisteluliiton koulutukset

Seuraseminaarit

Seuraseminaarit järjestetään vuosittain sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten yhteydessä. Näissä käsitellään vuosittain vaihtuvia teemoja.

Tähtiseuraseminaarit

Tähtiseuroille järjestetään joka toinen vuosi Valtakunnallisen Tähtiseuraseminaarin yhteydessä seuratapaaminen, jossa käydään läpi lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun liittyviä aihealueita sekä Tähtiseuratoimintaan liittyviä asioita.

Taitoluistelun alueiden koulutustoiminta

Alueellisia koulutuksia järjestetään alueen seurojen kanssa yhteistyössä. Koulutusten sisällöt jä määrä vaihtelelevat alueen toiminnan mukaan. Aluekoulutukset organisoidaan alueiden seurojen ja kehityspäällikön toimesta.

Olympiakomitea tarjoaa seuroille kattavan tietopaketin tueksi toiminnalleen.Tutustu hyödyllisiin seuratoiminnan työkaluihin Olympiakomitean internetsivuilla.

Jos seurasi nyklytila mietityttää ja haluaisit herättää siitä keskustelua, tutustu Olympiakomitean Oman seuran analyysi -työkaluun. Oman seuran analyysi on kaikkien seurojen käytössä oleva kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta tarkastellen kahdeksaa eri osa-aluetta.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutukset:

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät paljon hyviä seurajohtamiseen liittyviä koulutuksia ja tulevat tarpeen vaatiessa omaan seuraasi kouluttamaan. Tutustu aluejärjestöjen tarjoamiin  Hyvä seura -koulutuksiin. Nämä koulutukset saat seurallesi ottamalla yhteyttä oman liikunnan aluejärjestösi seurakehittäjään.