Yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Taitoluisteluliiton (jäljempänä liitto tai Taitoluisteluliitto) missio on yhdessä
jäsenseurojensa kanssa luoda turvalliset edellytykset taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja
kilpailutoiminnalle. Tavoitteena on tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta, jossa jokainen
lajin harrastaja voi luottaa ammattimaiseen toimintaan jo luistelukoulusta lähtien.

Taitoluisteluliitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa
toiminnassaan. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet. Päätöksenteossa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja tasa-arvo, ja liitolla on
nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle.

Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö, johon lajin toimijat sitoutuvat, asettaa selkeät
käyttäytymisen sekä reilun ja vastuullisen urheilun säännöt kaikille liiton toiminnassa mukana
oleville henkilöille. Säännöstön tarkoitus on myös kieltää käytös, joka saattaisi heikentää yleistä
ja sisäistä luottamusta liiton toiminnan ja lajin eettisyyteen sekä määritellä käytettävissä olevat
suojatoimenpiteet liiton tapahtumiin, näytöksiin ja muihin liiton toimintamuotoihin osallistuville
erityisesti, mutta ei yksinomaan, luistelijoille heidän suojelemisekseen kaikelta häirinnältä ja
hyväksikäytöltä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut liiton nettisivuilla vuodesta 2015 alkaen. Suunnitelma on
päivitetty vuosina 2019 ja 2022. Suunnitelmaa varten on käyty keskustelua sidosryhmien kanssa,
osallistuttu Olympiakomitean järjestämiin yhdenvertaisuuskoulutuksiin ja vastuullisuusklinikoihin
sekä tarkasteltu Lajikulttuurikyselyn, Yhdenvertaisuuskartoituksen ja Työterveyshuollon kanssa
toteutetun Parempi työyhteisö (PARTY) -kyselyn tuloksia.