Reilu ja vastuullinen urheilutoiminta

Suomen Taitoluisteluliitto edellyttää arvojensa mukaisesti, että taitoluistelun seura- ja urheilutoiminta ilmentää iloa, kannustusta, tavoitteellisuutta ja turvallisuutta. Taitoluistelun lajikulttuuri muodostuu kaikkien meidän käyttäytymisen pohjalta ja meistä jokainen yksin ja kaikki yhessä kannamme vastuuta reilusta urheilusta.

Vastuullista ja reilua urheilutoimintaa on

 • toisten kunnioittaminen
 • kaikille ystävällisesti puhuminen (myös somessa)
 • toisten puolustaminen ja kannustaminen
 • kaikkien mukaan ottaminen ja tasapuolinen huomiointi
 • toisten koskemattomuuden kunnioittaminen
 • jokainen saa päättää, kuka hänen kehoonsa saa koskea – kukaan ei saa koskea toiseen ilman lupaa (lajiin kuuluvasta koskettamisesta, kuten liukuasennon näyttämisestä/avustamisesta, tulisi aina kertoa myös sanoin)
  – hyvää koskettamista on esimerkiksi lohduttaminen halaamalla tai selkään taputtamalla
  – huono koskeminen on sellaista, mistä ei voi itse kieltäytyä tai kosketus tuntuu epämiellyttävältä, oudolta tai tekee kipeää
 • jos itseä tai jotain toista kiusataan tai häiritään, kerrotaan siitä valmentajalle tai jollekin muulle aikuiselle


Reiluun urheilutoimintaan ei kuulu

 • nimittely, toisen nöyryyttäminen
 • väkivaltainen käyttäytyminen: lyöminen, potkiminen yms.
 • seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä
  – seksuaalista häirintää on esimerkiksi epäasialliset seksuaaliset puheet tai vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää koskevat seksuaaliväritteiset huomautukset tai kysymykst, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa tai yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai vaatimukset
  – sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentaminen tai kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen
 • rasistinen tai syrjivä kielenkäyttö
  – rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän asettaminen muita alempiarvoisempaan asemaan esim. ihonvärin, kulttuurin, etnisen taustan, äidinkielen, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnon takia
  – syrjintä voi olla ulkopuolelle jättämistä sukupuolen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tms. takia
 • urheilijoiden, valmentajien tai muiden aikuisten alkoholin käyttö harjoituksissa, leireillä tai kilpailumatkoilla

Kaikilla on oikeus saada apua ja tulla kuulluksi. Jos koet tai havaitset epäasiallista käytöstä, voit kertoa kokemastasi kiusaajalle tai häiritsijälle, valmentajalle tai kenelle tahansa luotettavalle aikuiselle. Voit lukea täältä lisää, kuinka voit toimia kohdatessasi häirintää tai epäasiallista käytöstä.

Lue tästä lisää lasten oikeuksista ja pelisäännöistä urheilussa sekä Olympiakomitean sivuilta vastuullisuudesta.


Onko teidän ryhmässä tai joukkueessa käyty luistelijoiden kanssa läpi yhteiset pelisäännöt?