Suomen Taitoluistelusäätiön tuki

päivitetty 16.3.2023

SUOMEN TAITOLUISTELUSÄÄTIÖN TUKIEN HAKU KAUDELLE 2022-2023

Tukihaku kaudelle 2023-2024 on sulkeutunut 21.4.2023 klo 12.00.

Säätiö tukee suomalaista taitoluistelua seuraavasti

  1. myöntämällä harjoittelu- ja kilpailustipendejä lahjakkaille kansainväliselle huipulle pyrkiville yksinluistelijoille, pariluistelijoille ja jäätanssijoille
  2. tukemalla taloudellisesti huippuvalmennustietouden kehittämistä sekä harjoittelutilaisuuksien ja kilpailujen järjestämistä ja
  3. tukemalla muulla vastaavalla tavalla Suomen taitoluistelun kehittämistä kansainväliselle huipulle.
Säätiön tukien haku tapahtuu seuraavasti
  • hakemukset on tullut lähettää 21.4.2023 klo 12.00 mennessä
  • hakemukset ohjautuvat valmennuspäällikölle, joka toimittaa hakemukset edelleen säätiön asiamiehelle 15.5.2023 mennessä
  • Taitoluisteluliitto käsittelee hakemukset ja tekee ehdotuksen tuen saajista säätiön hallitukselle
  • säätiön hallitus käsittelee hakemukset vuosikokouksessaan toukokuussa
  • säätiön hallitus päättää itsenäisesti tukien saajat
  • ilmoitus tukien saajista julkaistaan tuen saajille henkilökohtaisesti sekä Taitoluisteluliiton verkkosivuilla

Helsingissä 16.3.2023

Suomen Taitoluistelusäätiö
Laura Raitio
puheenjohtaja

Lisätietoja antaa liiton valmennuspäällikkö