Arvioijat eli tuomarit ja tekniset

Arvioijien tehtävien esittely

PDF - Adobe Portable Document Format

Yksinluistelun ISU-arviointijärjestelmän kuvaus

PDF - Adobe Portable Document Format

ML ISU-arviointijärjestelmän kuvaus 09 2022

PDF - Adobe Portable Document Format

Arvioijien luettelot

Arvioijien luettelo 2024-2025

PDF - Adobe Portable Document Format

Arvioijien palkkiot, ohjeet ja matkalaskulomakkeet

Arvioijien matkalaskulomake 2024, alkaen 1.1.2024

XLSX - Microsoft Office - OOXML - Spreadsheet

Arvioijakulujen jakopohja seuroille (päivitetty 10/2022)

XLSX - Microsoft Office - OOXML - Spreadsheet

Arvioijien käytettävyysjärjestelmän iDecide -ohje

Arvioijat käytettävyysjärjestelmä ohje 1.1 03092017

PDF - Adobe Portable Document Format

Tuomareiden, teknisten ja yl perustestiharjoittelijoiden itsearviointilomakkeet, harjoittelujen periaatteet

YL ML ISU-arviointi tuomariharjoittelijan itsearviointi k2023

DOCX - Microsoft Office - OOXML - Word Document

YL ML TC TS harjoittelijan itsearviointi k 2023

DOCX - Microsoft Office - OOXML - Word Document

YL Laajennettu tähtiarviointi tuomariharjoittelijan itsearviointi s2020

DOCX - Microsoft Office - OOXML - Word Document

YL Suorituksen arviointi tuomariharjoittelijan itsearviointi s2020

DOCX - Microsoft Office - OOXML - Word Document

ML MUPI tuomariharjoittelijan itsearviointi k2023

DOCX - Microsoft Office - OOXML - Word Document

TS ja TC itsearviointikriteerit

PDF - Adobe Portable Document Format

Tuomareiden Itsearviointikriteerit

PDF - Adobe Portable Document Format

Arvioijaharjoittelijoiden arvioimisohje

PDF - Adobe Portable Document Format