Soveltava luistelu

Taitoluisteluseuroissa soveltavaa luistelua toteutetaan joko omissa ryhmissään tai integroituna ns. normaaliryhmien toimintaan. Soveltavan luistelun ryhmät on tarkoitettu jonkin sairauden tai vamman vuoksi erityistä huomiota tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Kehitysvammaisten luistelijoiden on mahdollista kilpailla kotimaassa Special Olympics -kilpailuissa. Lisätietoa Taitoluistelun Special Olympics -kilpailutoiminnasta Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n sivuilta.

Mikä Special Olympics?

Special Olympics -kilpailut ovat kehitysvammaisille tarkoitettuja kilpailuja. Special Olympics on maailmanlaajuinen kattojärjestö, joka organisoi toimintaa eri lajeissa. Suurin tapahtuma on joka neljäsvuosi järjestettävät talvimaailmankilpailut. Suomessa Special Olympics -toiminta tapahtuu Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n alaisuudessa ja yhteistyössä Taitoluisteuliiton kanssa. SO-kilpailijat kuuluvat Taitoluisteluliiton jäsenseuroihin ja luistelijoilla on Taitoluisteluliiton kilpailulisenssi/kilpailulupa. SO-kilpailuja voidaan järjestää esim. kutsukilpailujen yhteydessä tai omina tapahtuminaan.

Special Olympicsin tehtävä on järjestää ympärivuotista urheilutoimintaa ja urheilukilpailuja yleisesti tunnustetuissa urheilulajeissa lapsille ja aikuisille, joilla on kehitysvamma, antaen heille mahdollisuuden jatkuvaan harjoitteluun, fyysiseen kehittymiseen sekä urheilun ilon jakamiseen ystävien, perheiden ja yhteisön kanssa.

Special Olympics on tarkoitettu kaikille kehitysvammaisille henkilöille. Special Olympicsin kansainvälisten sääntöjen mukaan jokainen 8 vuotta täyttänyt kehitysvammainen urheilija voi osallistua Special Olympics -kisoihin. Urheilijan suorituskyky tai esimerkiksi mahdollinen liikuntarajoite tai -vamma eivät ole esteitä osallistumiselle Special Olympics -kisoihin.

Osallistuakseen Special Olympics -kisoihin urheilijalla ei tarvitse olla mitään virallista diagnoosia. Special Olympicsin peruskirjan mukaan henkilöt joilla on kehitysvamma, kognitiivinen viive tai kehitysvammalle läheinen kehitys- tai oppimishäiriö voivat osallistua Special Olympics -toimintaan. Ne henkilöt, joiden toiminnallinen häiriö perustuu ainoastaan liikuntavammaan, henkiseen sairauteen tai määriteltyyn oppimishäiriöön, eivät kuulu Special Olympics -kisojen piiriin.

Finlandia Trophy Espoo

Vuonna 2019, ensimmäistä kertaa Finlandia Trophy Espoon historiassa Special Olympics -urheilijat olivat osa kilpailua. Yhdeksäntoista erityistä urheilijaa saapui Espooseen ympäri maailman. Suomen joukkueessa kilpailivat Elina Salminen, Vilja Tamminen, Viivi Väistö ja Ville Putila. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. Lisätiedot kilpailusta.