Nuorten Projektiryhmä

Nuorten Projektiryhmän

Valintaprosessista tiedotetaan keväällä 2022.

Lisätietoja antaa
valmennuspäällikkö
Satu Niittynen