Jos viesti ei näy oikein, voit avata sen selaimessasi.

Hyvä seuratoimija,

Suomen Taitoluisteluliitto haluaa kehittää luistelun lajikulttuuria. Toiseen kertaan tehtävän lajikulttuurikyselyn tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia eri toimijoilla on lajista.

Kysely on lähtenyt kaudelle 2020-2021 kilpailu- tai toimihenkilöpassin hankkineille

  • 12 -vuotta täyttäneille luistelijoille ja heidän vanhemmilleen
  • valmentajille ja ohjaajille
  • arvioijille
  • seurojen puheenjohtajille
  • seurojen käytännön toiminnasta vastaaville

Kysely toteutetaan kullekin ryhmälle räätälöidyn kysymyspatteriston avulla, näin saadaan mahdollisimman laaja kuva lajikulttuurista. Tuloksia tullaan käyttämään Suomen Taitoluisteluliiton toiminnan ja lajikulttuurin kehittämisessä.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa ulkopuolisena, puolueettomana tahona Taloustutkimus, joka noudattaa kansainvälisiä tutkimussääntöjä. Tähän tutkimukseen vastaaminen on täysin luottamuksellista, kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja vastaukset tallentuvat suoraan Taloustutkimuksen palvelimelle. Suomen Taitoluisteluliitto julkaisee tutkimuksen keskeiset tulokset tutkimuksen valmistuttua.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja tapahtuu pääosin valitsemalla sopivin valmiista vaihtoehdoista tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu arviolta 10 minuuttia. Kysely on avoinna 3.5.2021 saakka.

Mikäli seurassanne on valmentajia, ohjaajia, arvioijia tai seuran käytännön toiminnasta vastaavia henkilöitä, jotka eivät ole saaneet henkilökohtaista vastauslinkkiä, voi seura olla yhteydessä allekirjoittaneeseen. Lisätietoja itse tutkimuksesta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tutkimus@toy.fi.

Kiitos yhteistyöstä ja kokemustesi jakamisesta jo etukäteen!


Mira Korpinen
Seuratoiminnan kehittäjä
Suomen Taitoluisteluliitto
mira.korpinen@stll.fi

© 2022 Suomen Taitoluisteluliitto ry | stll.fi