Tuki ja varainhankinta

Tukea seuratoimintaan

SEURATUKI 2017

Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Vuoden 2017 Seuratoiminnan kehittämistukeen saapui määräaikaan 16.12.2016 mennessä lähes 800 hakemusta, joista 18 kohdistui taitoluisteluun. Myöntöpäätökset julkaistaan Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla huhtikuun lopussa, ja kaikille hakijoille toimitetaan postitse päätöskirje toukokuussa. Päätösluettelo löytyy välittömästi päätöksenteon jälkeen ministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta