Tuki ja varainhankinta

Tukea seuratoimintaan

Sporttitetti mahdollisuutena seuroille

Suomen taitoluisteluliitto on mukana uudessa Nuorten Akatemian vetämässä Sporttitetti-hankkeessa, joka on upea mahdollisuus seuroille innostaa ja osallistaa nuoria mukaan toimintaansa ja kehittää uudenlaisia yhteistyötoimintamalleja eri tahojen kanssa. Kyseessä on liikuntatyön TET, jossa pääosassa on nuorten ääni – nuorten tekemänä, nuorten näköisesti. Sporttitetissä kaikki on mahdollista ja sitä kehitetään lajien ehdoilla.

SPORTTITETTITOIMINNAN HYÖDYT

NUORILLE:

  • nuorten osallisuus ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät
  • kokemus aktiivisesta toimijuudesta mielekkäässä tet-harjoittelussa
  • Liikunta-alan työmahdollisuuksiin tutustuminen

LIITOLLE/SEURALLE:

• nuorten ääni & ideat toiminnan kehittämisessä

• seuratoimijuuden elinkaaren pidentyminen tai uusia toimijoita

• alusta lajitietoisuuden levittämiselle (koulut, yhteistyökontaktit)

 

SPORTTITETTITOIMINNAN TULOKSENA

Päätavoite: Jatkokehittää ja toteuttaa liikunta-alan liitoille ja järjestöille valtakunnallinen ja monistettava liikuntatyön TET-malli, jonka yläkouluikäinen nuori suorittaa urheiluseurassa. Nuori tutustuu ja osallistuu liikunta-alan työtehtäviin sekä kerryttää työelämätietoutta ja onnistumisen kokemuksia.

  • Nuorten osallisuuden vahvistuminen kuulluksi tulemalla ja vaikuttamalla liikuntatyön TET- jaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Nuorten osallisuuden lisääminen ja toimijuuden elinkaaren pidentäminen liikunta-alan seurojen, järjestöjen ja liittojen toimintakulttuurissa.
  • Lasten ja nuorten osallisuuden, liikkeen ja yhteisöllisyyden lisääminen koulujen toimintakulttuurissa TETtoiminnalla, jossa nuori toteuttaa lajitietouden levittämistä ja liikunnan ohjausta muille oppilaille ja opettajille.
  • Liikunta-alan järjestöjen ja liittojen, urheiluseurojen, koulujen ja nuorten keskinäisen yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen.

ROOLIT & VASTUUT

Nuorten Akatemia: Päävastuu hankeverkoston ja viestinnän koordinoinnista sekä vaikutusten arvioinnista, Tarjoaa materiaalit & pohjat, sekä yleisraamit toiminnan suunnitteluun yhdessä nuorten kanssa, Mallin kehittäminen.

Seura: Tetin yhteissuunnittelu nuoren kanssa (seuran tavoitteita tukevat sisällöt): Tetin ohjaaminen, Kehittämistyöhön osallistuminen.

Nuori: Sporttitetin ”stara”Aktiivinen toimija alusta asti: mm. sisällön suunnittelu yhdessä seuran kanssa

Liitto: Viestintä, Pilottien koordinointi, Kehittämistyöhön osallistuminen, Raportointi hankeverkostolle (Tet-järjestäjä)

Sporttitetti-esitteet:

Sporttitetti -esite seuroille

Lisätietoja: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/sporttitetti-nuoren-nakoala-liikuntatyohon/

Löytyykö seurassanne innostusta pilotoida Sporttitetti-hanketta?

Alkuun pääsette tutustumalla yo. sivustoon ja ottamalla yhteyttä Kehityspäällikkö Eeva Sunnariin.

 

Seuratuki 2018

Vuoden 2018 Seuratukipäätökset julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 2018 Seuratukipäätökset.

Seuratukihakemuksia saapui ministeriöön yhteensä 672 kpl ja tukea myönnettiin kaikkiaan 403 hankkeelle neljä miljoonaa euroa. Taitoluisteluseurojen hankkeille tukea myönnettiin lähes 150 000 euroa, mikä on 34% enemmän kuin viime vuonna. Lue lisää

Lista tuensaajista

Seuraavan vuoden Seuratukihaku kriteereineen auennee loka-marraskuussa ja hakuaika päättynee joulukuun puolivälissä 2018.

 

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Eeva Sunnari