Sinettiseurat

Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi

Sinettiseuratoiminta on Olympikomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit, jotka pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran kriteereihin. Sinettiseuratunnus on lasten ja nuorten urheilun laatumerkki, jonka saadakseen seuran tulee täyttää Sinettikriteerit. Lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt auttavat seuroja saavuttamaan Sinetin.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Sinetti on voimassa kaksi vuotta sen myöntämispäivästä lähtien. Sinettiseuran omasta pyynnöstä liitto tarkistaa ja uudistaa Sinettiseuramerkin. Uudistamispyyntö tulee toimittaa 3 kuukautta ennen Sinettimerkin päättymispäivää. Ensimmäisen uusinta-auditoinnin jälkeen Sinetti on voimassa kolme vuotta.

Lue lisää Sinettiseuratoiminnasta Olympiakomitean internetsivuilta.

Taitoluistelun Sinettiseurat:

 1. Etelä-Vantaan Taitoluistelijat
 2. Järvenpään Taitoluistelijat
 3. Kaarinan Taitoluistelijat
 4. Koo-Vee, Tampere
 5. Mikkelin Luistelijat
 6. Nurmijärven Taitoluistelijat
 7. Riihimäen Taitoluistelijat
 8. Salon Palloilijat
 9. Seinäjoen Taitoluistelijat
 10. Tapparan Taitoluistelijat
 11. Tikkurilan Taitoluisteluklubi
 12. Tuusulan Luistelijat
 13. VG-62, Naantali

Miksi kannattaa tavoitella Sinettiä ?

Sinetti kertoo seuran toiminnan laadusta: kaikista toiminnassa mukana olevista pidetään huolta; yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja kasvatuksellisuus ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Sinettiä voi hyödyntää myös yhteistyösopimuksia tehtäessä, seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Palvelut Sinettiseuroille


Olympiakomitean palvelut Sinettiseuroille

 1. Sinettiseuramateriaalin tuottaminen seuroille
 2. Sinettiseurojen yhteisten alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen
 3. Sinettiseuratoiminnan viestintää, uutiskirjeitä ja tiedotteita säännöllisesti
 4. Tyytyväisyyskyselyt maksutta seuran käyttöön
 5. Sinettiseurojen näkyvyyden varmistaminen yleisesti

Suomen Taitoluisteluliiton tarjoamat palvelut Sinettiseuroille:

 1. Liitto kustantaa Sinettiseurasta yhden osallistujan valtakunnalliseen Sinettiseuraseminaariin sekä pyrkii subventoimaan Sinettiseurojen seuraedustajien osallistumismaksuja STLL:n Seuraseminaariin.
 2. Sinettiseura saa Taitoluisteluliiton järjestämistä Luistelun Ohjauksen Perusteet ja Luistelukouluohjaajan koulutuksista 30 % alennuksen jokaisesta osallistujasta, maksimissaan kuitenkin kahdelle jokaista Sinettiseuraa kohti per koulutus.
 3. Sinettiseura saa Taitoluistelu-lehden ilmoitushinnoista 50 % alennuksen. Lisäksi liitto viestii omissa medioissaan (lehdessä, www-sivuilla ja seuratiedotteissa) Sinettiseurojen toiminnasta.
 4. Sinettiseuralla on mahdollisuus pyytää maksutonta asiantuntija-apua Suomen Taitoluisteluliitolta. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä liiton kehityspäälikköön.
 5. Suomen Taitoluisteluliitolla on oma Sinettiseuratoiminnan kehittämis- ja laadunarviointiryhmä (Seura- ja alueverkosto-työryhmä). Ryhmän yhteyshenkilönä toimii liiton kehityspäällikkö.

Haluaako seuranne Sinettiseuraksi?

Alkuun pääset ottamalla yhteyttä kehityspäällikkö Eeva Sunnariin.