Kilpailujen hakeminen ja järjestämisohjeet

Kilpailun järjestämisohjeita on päivitetty ja ne on yksin- ja muodostelmaluistelun osalta lisätty Materiaalipankkiin.
Materiaalipankista löytyvät tällä hetkellä myös suurin osa yksinluistelun ja siihen liittyvistä lomakkeista.

Tulossa: aikataulujen laskentapohjat, kuulutusohjeet englanniksi