Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä voi lähettää liiton valmennuspäällikölle, niin ne kerätään koostetusti liiton sivuille.

Linkkejä Taitoluisteluliiton kanssa yhteistyössä tehtyihin opinnäytetöihin.

Eveliina Pavas: Taitoluistelijan fyysisten ominaisuuksien merkitys maajoukkuepolulla. Opinnäytetyö, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021.

Alina Ahola: Yksinluistelijoiden kokemus autonomian toteutumisesta. Opinnäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Lapin Ammattikorkeakoulu, 2021.

Pauliina Melentjeff & Anni Holopainen: Muodostelmaluisteluvalmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden yhteys luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin. Pro gradu 2020, Jyväskylä.

Rosa-Maria Salonen: Socio-economics of figure skating : Finnish figure skating families’ socio-economic standing and perceptions of their child’s participation in figure skating. Pro gradu 2020, Jyväskylä.

Linda Polus, Veera Suutari ja Rosa Tuominen: Nuorten taitoluistelijoiden lajivammat. LAB-ammattikorkeakoulu, Fysioterapeutti AMK