Yksinluistelu

(päivitetty 15.1.2020)

Tekniset pisteet:

ISU on asettanut Olympialaisiin, EM-, MM- ja junioreiden MM-kilpailuihin teknisten pisteiden minimirajat, jotka urheilijan on saavutettava, jotta hänet voidaan kyseisiin kilpailuihin ilmoittaa. Pisterajat on saavutettava joko kaudella 2019–2020 tai niiden täytynyt tulla saavutetuiksi edellisellä kaudella 2018–2019 ISU:n kalenterissa olevissa kilpailuissa. Pisterajat voi suorittaa eri kilpailuissa.

Kauden 2019–2020 teknisten pisteiden pisterajat:
MM kilpailut:
Miehet: LO 34.00 / VO 64.00
Naiset: LO 30.00 / VO 51.00 (päiv. 8.1.2020, ISU com. 2302)

EM kilpailut:
Miehet: LO 28.00 / VO 46.00
Naiset: LO 23.00 / VO 40.00

JMM kilpailut:
Miehet: LO 23.00 / VO 42.00
Naiset: LO 23.00 / VO 38.00

Kokonaispisterajat:

Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season’s best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville luistelijoille. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.

STLL:n asettamat kauden 2019–2020 pisterajat:

Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season’s best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville luistelijoille. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.

Senioreiden EM- ja MM- kilpailut

  • naiset 155 / miehet 185

Junioreiden MM-kilpailut

  • tytöt 135 / pojat 160

Jos urheilijat (varsinainen edustaja tai varaedustaja) jäävät alle tavoitteellisen pisterajan, voidaan valinnassa priorisoida kuluvalla kaudella (2019-2020) MJ kriteerien täyttäneitä urheilijoita.

Arvokilpailupaikkaa voivat tavoitella ainoastaan ne urheilijat, jotka ovat saavuttaneet ISU:n asettamat teknisten pisteiden rajat ja/tai mahdolliset muut vaatimukset. Vaikka urheilija saavuttaisi STLL:n asettaman SB-pisterajan, mutta ISU:n asettamat teknisten pisteiden minimirajat jäävät saavuttamatta, ei urheilija voi tavoitella paikkaa arvokilpailuista.

* Arvokilpailuja ovat Olympialaiset, MM-kilpailut, EM-kilpailut, junioreiden MM-kilpailut, Nuorten Olympialaiset, European Youth Olympic Festival sekä Universiadit.

Valintavaiheessa noudatetaan urheilijasopimuksen pykälää 3.3.4. (lisätietoja tavittaessa valmennuspäälliköltä)

Liiton asiantuntija(t) voi käydä katsastamassa urheilijan kilpailukunnon joko ennen valintaa tai matkustamista arvokilpailuihin.

Kilpailukohtaiset valinta-aikataulut

EM-KILPAILUT – Graz (AUT) 20.-26.1.2020

EM-kilpailuihin nimetään kolme (3) parasta SB-arvon saavuttanut naisluistelijaa sekä parhaan SB-arvon saavuttanut miesluistelija.

Kauden 2019–2020 SB-arvoa määritettäessä huomioidaan ISU:n kv. kilpailukalenterin seniorikilpailut, senioreiden SM-kilpailut sekä senioreiden molemmat SM-valintakilpailut. Juniori-ikäisen luistelijan hakiessa EM-edustuspaikkaa huomioidaan myös kauden 2019–2020 JGP-kilpailut, junioreiden SM-kilpailut sekä junioreiden molemmat SM-valintakilpailut.

EM-edustajien tulee osallistua seuraaviin kilpailuihin:

  • Finlandia Trophy (mikäli on nimetty osanottajaksi)
  • Senioreiden tai junioreiden SM-kilpailut (valinnainen GP-/JGP-finalisteille)
  • Vähintään yksi ISU:n kv. kalenterin seniorikilpailu (ml. Finlandia Trophy)

EM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua, 30.12.2019. Luistelijavalinnat tehdään SM kilpailujen jälkeen viimeistään 20.12.2019.

MM-KILPAILUT – Montreal (CAN) 16.-22.3.2020

SB-arvon määritys tehdään samoilla periaatteilla kuin edellä EM-kilpailuissa.

MM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua, 24.2.2020. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään yhtä päivää (1) ennen ilmoittautumisajan päättymistä 23.2.2020.

JUNIOREIDEN MM-KILPAILUT – Tallinna (EST) 2.-8.3.2020

Naisten ja miesten JMM-edustajaksi nimetään parhaan juniori SB-arvon saavuttanut luistelija. Jos parhaan SB arvon omaava luistelija tavoittelee paikkaa myös aikuisten MM kilpailusta, tulee hänen ilmoittaa JMM paikkaa vastaanottaessaan, luopuuko hän JMM paikastaan. mikäli hänet nimetään myös MM kilpailuihin.

Junioreiden SB-arvo voidaan saavuttaa joko ISU:n kv. kilpailukalenterin juniorikilpailussa, jommassa kummassa junioreiden SM-valintakilpailussa tai junioreiden SM-kilpailussa.

Junioreiden SB-arvo voidaan saavuttaa myös ISU:n kv. kilpailukalenterin seniorikilpailussa, senioreiden jommassa kummassa SM-valintakilpailussa tai senioreiden SM-kilpailussa. Seniorikilpailussa saavutetusta pistemäärästä tehdään kolmen (3) pisteen vähennys juniorisarjan SB-arvoa määritettäessä.

Kilpailuun nimettävien luistelijoiden tulee osallistua joko juniorien tai seniorien SM-kilpailuun. Lisäksi heidän tulee osallistua kauden 2019–2020 aikana vähintään yhteen ISU:n kv. kilpailukalenterin juniori- tai seniorikilpailuun ennen valintaa.

Kilpailun ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen kilpailun alkua 10.2.2020. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään yhtä päivää (1) päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä 9.2.2020.

Poikkeaminen arvokilpailujen valintakriteereistä

STLL:n liittohallitus voi tehdä edellä mainituista kriteereistä poikkeavan valintapäätöksen, mikäli kilpailuihin osallistumisvaatimusten täyttäminen on ollut luistelijalle terveydellisistä tai luistimen rikkoutumisesta johtuvista syistä mahdotonta.

Varaluistelijat valitaan samoilla perusteilla kuin varsinaiset luistelijatkin, mutta heidän kohdallaan voidaan poiketa vaatimuksista.

 PM KILPAILUT – Stavanger (NOR) 6.-9.2.2020.

Luistelijat valitaan PM-kilpailuihin kauden SB-arvojen mukaisessa järjestyksessä siihen sarjaan, jossa he ovat kilpailleet SM-sarjassa. Poikkeuksen muodostavat ne juniori-ikäiset luistelijat, joilla on sekä juniori- että seniorisarjan SB. He saavat halutessaan pyrkiä kumpaan tahansa sarjaan ao. sarjan SB:n perusteella.

PM-kilpailujen noviisisarjaan valinnassa otetaan vertailuun

1)    bonuksia kauden aikana saaneet SM-noviisit. Näiden luistelijoiden SB-pisteistä vähennetään saadut bonuspisteet.

2)    SM-juniorit, jotka ovat noviisi-ikäisiä. Näiltä luistelijoilta vähennetään SB-pisteistä neljä (4) pistettä ennen SM-noviisien kanssa vertailujärjestykseen asettamista.

Luistelijan, joka tavoittelee PM-kilpailuista paikkaa eri sarjasta, kuin missä kilpailee kotimaassa, on tehtävä viimeistään 16.12.2019 liiton valmennuspäällikölle sitova ilmoitus siitä, mistä sarjasta tavoittelee PM-kilpailupaikkaa. Luistelijavalinnan tehdään 7.1.2020.

2020 Winter Youth Olympic Games – Lausanne (SUI) 9.-15.1.2020

SB-arvon määritys tapahtuu kilpailun ikäkelpoisuuden täyttävät luistelijat huomioiden. EYOF-edustajaksi nimetään parhaan junioreiden SB-arvon saavuttanut luistelija.

Luistelijavalinnat tehdään yhdessä Olympiakomitean kanssa SB-arvon perusteella YOG:n ikäkelpoisuussäännöt sekä ilmoittautumisaikataulu huomioiden.