Valtakunnallinen leiritys

Valtakunnallinen leiritystoiminta on osa Suomen Taitoluisteluliiton valmennusryhmäjärjestelmän uudistusta. Valtakunnallinen leiritys on inklusiivinen, osallistumisperusteinen leiritysjärjestelmä, jonka toimintaan kutsutaan mukaan kaikki yksinluisteluseurat.

Liitto ei tee leirityksiin osallistujista esivalintaa. Kunkin seuran on mahdollista leirittää vuosittain 1-5 urheilijaa (seurakiintiöt). Kiintiöt perustuvat seuran SM-tason urheilijoiden, sekä valmennusryhmiin kuuluvien luistelijoiden määrään. Kiintiöt tarkastetaan vuosittain. Seurat valitsevat leirityksiin haluamansa urheilijat, jotka sitoutuvat leiritystoimintaan vuodeksi (kaudeksi) kerrallaan.

Leiritys on tarkoitettu alakouluikäisille luistelijoille (7-12v. / syntynyt 2010-2015).

Henkilökohtaiset valmentajat ovat tervetulleita mukaan leireille. Leirit toimivat näin myös valmentajien täydennyskoulutus tapahtumina. Valmentajien osallistuminen on maksutonta (mahdollinen ruokailu tai majoitus tulee maksaa itse).

Viisi leiritysaluetta:

– pääkaupunkiseutu Itä
– pääkaupunkiseutu Länsi
– Itä- ja Keski-Suomi
– Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi
– Hämeen alue ja Länsi-Suomi

Kullakin alueella on 3-4 leiritystä vuoden aikana, kaksi syksyllä ja 1-2 keväällä.

Aluejako ja seurakiintiöpaikkojen määrä


STLL laatii ja jalkauttaa opetussuunnitelman, eli kaikilla leireillä toiminta on keskenään samanlaista ja tasalaatuista, alueesta riippumatta. Leireillä painotetaan perustaitojen harjoittelua: Urheilullisuus, monipuolisuus, innostuneisuus, lajitaitojen oikeanlainen harjoittelu sekä harjoittelun seuranta ovat leireillä keskiössä.

Leireillä valmennuksesta vastaa joukko suomalaisen taitoluistelun eturivin valmentajia. Heidät on jaettu alueille, mutta valmentajat voivat myös vierailla muilla alueilla. STLL pidättää oikeuden muutoksiin.

Valmentajat alueittain
Pääkaupunkiseutu Itä: Aleksei Saks, Tatyana Lebedeva, Lumikki Mäki (tukitoimet: Jenni Haukirauma)
Pääkaupunkiseutu Länsi: Virpi Horttana, Alisa Drei, Svetlana Kryukova (tukitoimet: Nita Viiri)
Itä- ja Keski-Suomi: Miia Hyttinen, Alina Mayer-Virtanen (tukitoimet: Niina Lappalainen ja Päivi Kyllönen)
Pohjoinen alue ja Pohjanmaa: Petra Ranta-aho, Anu Piltonen (tukitoimet: Alina Ahola)
Länsi-Suomi ja Hämeen alue: Susanna Haarala, Susanna Lotila-Malinen, Christina Wendelin (tukitoimet: Riina Varjokari)

Leiritykseen ilmoittaminen

Luistelijat ilmoittaa leiritykseen kunkin seuran toimihenkilö. Leirille ilmoittamiseksi tulee toimia seuraavasti:

Valitkaa seurassanne valmentaja, joka vastaa valtakunnallisen leirityksen asioista. Tälle vastuuvalmentajalle lähtee kauden aikana kaikki viestintä valtakunnallisia leirityksiä sekä omaa aluettanne koskien, ja hänen tulee huolehtia, että leiritykseen osallistuvat saavat tarvittavat tiedot ja toimivat sen mukaisesti.

Seura valitsee leiritykseen ilmoitettavat luistelijat. Keskustelkaa luistelijan ja perheiden kanssa leirityksien yksityiskohdista sekä siitä, että leirityksiin ilmoittaudutaan ja sitoudutaan kaudeksi kerrallaan.

Luistelijoiden ilmoittamiseksi tarvitaan

– seuran vastuuvalmentajan nimi ja yhteystiedot
– luistelijan nimi ja syntymäaika ja yhteystiedot
– huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tieto luistelijan suorittamista elementti- ja perustesteistä (testien suorittamista ei vaadita!)
– tieto (tai paras arvio) luistelijan sarjatasosta tulevalla kaudella 2022-2023

Tietoja elementti- ja perustestien suorittamisesta käytetään leirien alustavien ryhmäjakojen hahmotteluun, jotta kaikille osallistujille voidaan järjestää mahdollisimman toimiva harjoitusympäristö. Luistelijalla ei tarvitse olla tehtyjä testejä leiritykseen tullessaan.

Jos seurassanne on enemmän leiritykseen haluavia luistelijoita kuin seurassanne on kiintiöpaikkoja, voitte ilmoittaa jonoon enintään kolme luistelijaa/seura. Jos joku seura jättää kiintiöpaikkojaan käyttämättä, jonosta voidaan ottaa leiritykseen mukaan ylimääräisiä luistelijoita.

Leirien hinta ja maksaminen

Leirien hinta on 145 e / 2 pv leiri ja 190 e / 3 pv leiri (leirin pituus riippuu alueen leirimääristä. Kaikilla alueilla vuoden leiritysten yhteishinta on likimain sama). Hinta sisältää leirin valmennuksen jäällä ja oheisissa, sekä ruokailuja.

Majoitus ei kuulu leirin hintaan.

Ilmoitetut luistelijat/perheet saavat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen leirien maksuohjeet sekä lisätietoa majoitusmahdollisuuksista leirityskohteissa. Kullakin leirityspaikkakunnalla on varattu majoituskapasiteettia leiriläisten tarpeisiin. Leiriläiset saavat ohjeet majoituksen varaamista varten.
Majoittuminen leirikohteessa ei ole välttämätöntä, vaan perhe voi järjestää luistelijan yöpymiset haluamallaan tavalla (esimerkiksi kotona etäisyyksien salliessa). Urheiluopistoilla ym. leireillessä suosittelemme kuitenkin yöpymistä opistolla muiden luistelijoiden kanssa.

Seura voi ilmoittaa osallistujat valtakunnalliseen leiritykseen TÄMÄN LINKIN KAUTTA.
Ilmoittautumisaikaa leiritykseen päättyy 10.6.2022.