Säännöt

Suomen Taitoluisteluliitto on Kansainvälisen Luisteluliiton (International Skating Union, ISU) jäsen, ja se noudattaa Kansainvälisen Luisteluliiton sääntöjä. Kotimaisissa taitoluistelutapahtumissa noudatetan ISU:n ja STLL:n sääntöjä. Sääntöjä tulkitsee Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmät, jotka STLL:n liittohallitus asettaa.
Suomen Taitoluisteluliiton kilpailuissa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita ja ISU:n eettisiä sääntöjä (ISU Communication 2104).

Kotimaan sääntöjä tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa kausittain.
Tarkennukset ja muutokset tulevat voimaan kun ne on julkaistu STLL:n sivuilla ja/tai dokumenteissa mainitusta ajankohdasta lähtien.

Julkaistut sääntömuutokset ja ohjeet