Kotimaiset kilpailuasiat

Lohkojaot

Lohkojaot kaudelle 2018-2019 on julkaistu.

Loppukilpailupaikat

Yksin- ja pariluistelun, jäätanssin ja muodostelmaluistelun SM- ja loppukilpailupaikat määritellään STLL:n sääntöjen mukaisesti kausittain. Loppukilpailupaikat ja valintakilpailujen tulokset.

Suomessa käytössä olevat arviontijärjestelmät

Kotimassa käytössä on kuusi erilaista arviointijärjestelmää, jotka ovat:

  • ISU-arviointi
  • Yksinluistelun laajennettu tähtiarviointi
  • Yksinluistelun suorituksen arviointi
  • Muodostelmaluistelun pistearviointi (MUPI)
  • Jäätanssin pistearviointi (JÄPI)
  • Soveltavan luistelun arviointi

Arviointijärjestelmien esittelyt

Eri arviontijärjestelmiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät jatkossa Figure Centrestä kohdasta Tuomarit ja Arvioijat. Sisäänkirjautuminen seuralla olevilla tunnuksilla.

Arvioijat eli tuomarit ja tekniset

Kilpailuissa on sarjatasosta ja kilpailusta riippuen eri vaatimustasoiset tuomaristot.
ISU-arviointijärjestelmää käytettäessa on 2 tuomaristoa, jotka ovat laatu- ja esittämispisteitä antavat tuomarit ja tekninen tuomaristo, jotka määrittelevät suoritetut elementit ja niiden vaikeustasot.
Yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa, muodostelmaluistelun ja jäätanssin pistearvioinnissa on 1 tuomaristo, jotka antavat laatu- ja esittämispisteet.

Arvioijien tehtävien ja luokkien esittely