Kilpailusäännöt ja -järjestelmä

Työryhmän tehtävät

 • kansainvälisten sääntöjen tulkitseminen ja niistä tiedottaminen
 • kotimaisten kilpailusääntöjen laatiminen, tulkitseminen, täydentäminen ja niistä tiedottaminen
 • valvoo, että kilpailusääntöjä noudatetaan
 • jatkokehittää yksinluistelun testijärjestelmiä ja seuraa niiden käyttöä
 • auttaa ja neuvoo kilpailusääntöasioissa
 • kehittää ISU arviointijärjestelmän sovellusta ja tiedottaa muutoksista
 • evaluoi vaihtoehtoisia arviointijärjestelmiä
 • valmistelee muilta mailta tulleet sääntömuutosehdotukset ja kannanotot ISUn toimi elimien käsiteltäväksi
 • auttaa ja neuvoo seuroja kilpailujen järjestämisessä
 • ansiomerkkianomusten käsittely ja lausunnot liittohallitukselle
 • laatii kotimaisen kilpailukalenterin ja nimeää järjestäjät, tekee lohkojaot

Kokoonpano 7-9 henkilöä

Kilpailusäännöt ja – järjestelmän työryhmä 2021-2023

Anne Fagerström, puheenjohtaja, STLL
Nina Gustafsson, STLL
Nina Salmela-Mäkelä, liittohallituksen edustaja
Anna Kuusniemi-Laine, liittohallituksen edustaja
Merja Huttunen
Leena Laaksonen
Mika Laitinen
Henriikka Latva
Mona Mervasto
Laura Tykkyläinen
Anna Vaalasranta