Toimintaohjeet: Jos kohtaat syrjintää tai kiusaamista

Toimintaketju havaitessasi tai kohdatessasi syrjintää

1. Ota mahdollisuuksien mukaan epäasiallinen kohtelu kiusaajan/häiritsijän kanssa puheeksi. Kerro suoraan, että hänen käytöksensä on ei-toivottua ja koet sen häiritsevänä.

2. Hae apua ja tukea:

Tahoja, johon voit ottaa yhteyttä havaitessasi tai kohdatessasi epäasiallista kohtelua:

– Valmentaja/ohjaaja tai seuran puheenjohtaja

– Lajiliitto

– Esim. Väestöliiton ja Olympiakomitean tukipalvelu osoitteessa www.etoleyksin.fi

– Viranomainen (poliisi, lastensuojelu)

Seuratoiminnassa esiintyvät kiusaamistapaukset selvitetään ensijaisesti seuran sisäisesti, ja seuroilla tulisi olla kirjatut menettelytavat tällaisten tapausten varalle. Ohjeiden tulisi olla helposti saatavilla kaikille seuratoimijoille (esim. nettisivuilla).

Seurat ovat liiton jäseninä sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä asian käsittely tulee ohjata viranomaisille. Seurat ja lajiliitto voivat tarvittaessa tukea ja auttaa asian eteenpäin viemisessä.

www.yhdenvertaisuus.fi