VOK1-moduulikoulutukset (Liikunnan aluejärjestöt)

Yhden päivän koulutus: 3h + 3h

Ennen I-tason koulutusta on suoritettava kaksi taitoharjoitteluun ja taidon oppimiseen ja opettamiseen liittyvää VOK1-moduulikoulutusta (3h+3h):

  • Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa -koulutus (3h) JA
  • Taitoharjoittelu-koulutus (3h)

VOK1-moduulikoulutuksia järjestävät liikunnan aluejärjestöt.

VOK1-moduulikouluksiin voi anoa korvaavuutta Suomen Taitoluisteluliitolta tietyin edellytyksin. Lue lisää koulutuksen korvaavuuksista täältä.

Suomen Taitoluisteluliitto järjestää vuosittain VOK1-yhdistelmäkoulutuksen, jossa voi saman päivän aikana suorittaa kaksi vaadittavaa moduulikoulutusta: Taitoharjoittelu (3h) sekä Oppiminen ja taidon opettaminen harjoitustilanteessa (3h). Koulutuksessa keskitytään taitoharjoitteluun sekä oppimiseen ja opettamiseen harjoitustilanteessa taitoluistelun näkökulmasta. Opetustapa on käytännönläheinen ja osallistava.

Koulutussisällöt

  • Uuden ryhmän käynnistyminen, tutustuminen ja turvallisen ilmapiirin luominen
  • Oman ryhmän toiminnan tavoitteet vs. lasten urheilun laatutekijät
  • Motoriset perustaidot (motorinen kehitys, motorisen oppimisen vaiheet)
  • Leikki (leikin merkitys, motoriset leikit, leikin kehittely ja ohjaaminen)
  • Suomalainen valmennusosaamisen malli
  • Taitavuus (yleistaidot vs. lajitaidot, yksilölliset oppimispolut)
  • Hauskuus harjoittelussa (lapsen osalllisuus, palautteenanto taidon oppimisessa, lajitaidon opetusharjoitus, itsearviointi)

Lisätietoja taidon oppimisesta ja opettamisesta Valmennustaito-sivustolta.

Tulevat STLL:n koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.