Vastaavuudet ja korvaavuudet

Vastaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut vuodelle 2019. Koulutusten vastaavuudet selviävät alla olevasta taulukosta.

31.12.2018 mennessä suoritetut opinnot 1.1.2019 alkaen alkavat opinnot
Luistelun ohjauksen perusteet (LOP) Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1
Luistelukouluohjaajan koulutus (LKOP) Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduulit #2-#4

I-tason valmentajakoulutus

Entisen C-kurssin käyneet pääsevät suoraan I-tason valmentajakoulutukseen.

Korvaavuudet

I-tason valmentajakoulutusta edeltävistä opinnoista voi anoa korvaavuutta Suomen Taitoluisteluliitolta seuraavin perustein:

Taitoluisteluohjaajan koulutus

Moduuli #1

  • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto) tai
  • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)

Lisäksi korvaavuutta anovan on käytävä verkkomateriaalikokonaisuus luistelun ohjauksen perusteisiin liittyen Taitoluisteluliiton uudessa Priima-oppimisympäristössä.

Taitoluisteluohjaajan koulutuksen moduuleihin #2-#4 ei voi anoa korvaavuutta.

Taidon oppimisen ja opettamisen VOK1-moduulikoulutukset

  • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto) tai
  • Opettajan pedagogiset opinnot

I-tason valmentajakoulutus: oman luistelutaidon todentaminen (ks. tarkemmat suoritusvaatimukset täältä)

  • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)

 

Korvaavuuksia voi anoa koulutusilmoittautumisten yhteydessä.