Vastaavuudet, korvaavuudet ja keskeneräiset koulutukset

Vastaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Koulutusten vastaavuudet selviävät alla olevasta taulukosta.

TOK-koulutuksen moduulit
1.1.2019 alkaen
31.12.2018 mennessä suoritetut ohjaajakoulutukset
Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1 Luistelun ohjauksen perusteet (LOP)
Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduulit #2-4 Luistelukouluohjaajan koulutus (LKOP)

Korvaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Moduuli #1:

  • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto) tai
  • Maajoukkue-edustus taitoluistelussa (seniorit)

Korvaavuuden saaminen edellyttää luistelun ohjauksen perusteisiin liittyvän verkkomateriaalin läpikäyntiä.
Moduulin #1 korvaavuutta haetaan Moduulin #2 ilmoittautumisen yhteydessä. Taitoluisteluohjaajan koulutuksen moduuleista #2–4 ei voi hakea korvaavuutta.

VOK1-moduulikoulutukset: Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h) ja Taitoharjoittelu (3h)

Vuoden 2020 perustason (I-taso) valmentajakoulutukseen hakijan tulee olla suorittanut VOK1-moduulikoulutukset Taitoharjoittelu ja Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa. Näistä VOK1-moduulikoulutuksista voi hakea korvaavuutta perustason valmentajakoulutuksen haun yhteydessä, viimeistään 5.4.2020, seuraavin perustein:

  • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto) tai
  • Opettajan pedagogiset opinnot

Huom! VOK1-moduulikoulutusvaatimukset on päivitetty perustason valmentajakoulutuksia (2021–) koskien, ja jatkossa korvaavuutta ei voi hakea. Tutustu uusiin VOK1-moduulikoulutusvaatimuksiin tästä linkistä.

I-tason valmentajakoulutus: oman luistelutaidon todentaminen (ks. tarkemmat suoritusvaatimukset täältä)

  • Maajoukkue-edustus taitoluistelussa (seniorit)

Korvaavuutta haetaan I-tason valmentajakoulutuksen ilmoittautumisen yhteydessä.


Keskeneräiset koulutukset

Oletko osallistunut Taitoluisteluliiton järjestämään ohjaaja- tai valmentajakoulutukseen, mutta koulutus on jäänyt syystä tai toisesta kesken? Keskeneräiset ohjaaja- ja valmentajakoulutukset on nyt mahdollista suorittaa loppuun vuoden 2020 aikana. Tämän jälkeen kesken jääneet koulutukset hylätään, ja ne tulee käydä alusta.

Toimi näin, jos haluat suorittaa keskeneräisen koulutuksen loppuun:

Kerää kaikki sinulla oleva tieto, joka auttaa keskeneräisen koulutuksen loppuunsuorittamisen suunnittelussa. Vaadittuja tietoja ovat keskeneräisen koulutuksen nimi, milloin koulutus on ollut tai aloitettu, missä koulutus on pidetty ja mitkä osiot sinulla on koulutuksesta suorittamatta. Myös muusta tiedosta voi olla hyötyä suoritussuunnitelman tekemisessä.

Kun olet kerännyt oleelliset tiedot, käy täyttämässä ne lomakkeelle tästä linkistä. Keskeneräisten koulutusten tietoja voi ilmoittaa lomakkeella aina 31.7.2020 asti. Lomakkeen täyttäneisiin ollaan yhteydessä, ja sovitaan yksilöllinen suunnitelma koulutuksen loppuunsuorittamisesta.