Oman luistelutaidon osoittaminen

Perustason koulutukseen hakevan tulee olla suorittanut Suomen Taitoluisteluliiton testijärjestelmään kuuluvat perustestit 1 ja 2 sekä elementtitesti 1. Testien suorittamisella on tarkoitus osoittaa oma riittävä luistelutaito, jonka avulla luistelun opettaminen alkuvaiheessa valmentaja osaa näyttää liikkeet valmennettavilleen oikein.

Mikäli valmentaja ei ole ollut testijärjestelmän piirissä oman luistelu-uransa aikana, tulee hänen osallistua perus- ja elementtitestikoulutukseen ennen koulutukseen hakemistaan. Koulutuksia järjestetään 1-2 vuodessa ja ne ovat maksullisia.

Koulutettavan aiemmin hyväksytysti suoritetut testit ovat voimassa. Mikäli koulutettava on suorittanut vaikeamman tason perus-/elementtitestit ennen 31.12.2019, korvaavat nämä alemman tason testin/t. Aiemmat testisuoritukset ilmoitetaan hakulomakkeella.