Oman luistelutaidon osoittaminen

Koulutukseen hakevan tulee osoittaa oma luistelutaito Suomen Taitoluisteluliiton testijärjestelmään kuuluvin perus- ja elementtitestein.

Oma luistelutaito osoitetaan suorittamalla:

  • Perustesti 1 kokonaan
  • Perustesti 2 kokonaan
  • Elementtitesti 1:stä vähintään kolme (3) erilaista yksöishyppyä ja vähintään kaksi (2) erilaista piruettia, joista toinen saa olla pystyasentopiruetti (USp)

Suorittamisella tarkoitetaan perustestien yhteydessä, että jokainen kohta testeistä on suoritettu. Jos vaaditut testiliikkeet eivät tule kerralla hyväksytyiksi, tulee testisuorituksia täydentää.

Testitilaisuuksia järjestetään ympäri Suomen taitoluisteluseuroissa. Testitilaisuudet ovat maksullisia ja oma seura ilmoittaa osallistujat testitilaisuuteen. Testien tekemisen kanssa pääsee alkuun kysymällä tulevista testitilaisuuksista omasta tai lähialueen seuroista.

Valmentajille on tarjottu mahdollisuus suorittaa testit halutessaan virtuaalisesti. Virtuaalitesteissä valmentajan tulee huolehtia itse jäästä, jolla hän testikuvauksen suorittaa ja riittävän hyvästä videokuvan laadusta. Virtuaalitesteihin ilmoittautuminen tapahtuu STLL tapahtumakalenterin kautta. Testit ovat maksulliset.

Koulutettavan aiemmin hyväksytysti suoritetut testit ovat voimassa. Mikäli koulutettava on suorittanut vaikeamman tason perus-/elementtitestit ennen 31.12.2019, korvaavat nämä alemman tason testin/t. Aiemmat testisuoritukset ilmoitetaan hakulomakkeella.