I-tason valmentajakoulutus

Perustason valmentajakoulutus 2020

I-tason, eli perustason, valmentajakoulutus antaa valmiudet toimia aloittelevien kilpailijoiden ja kilpailullista menestystä tavoittelevien taitoluistelijoiden apu- tai vastuuvalmentajana. Koulutus koostuu verkko-opinnoista, kolmesta lähijaksosta, arjen valmennuksesta omassa seurassa sekä aloitus- ja päätöswebinaareista.

Koulutuksen osaamistavoitteina on, että valmentaja toteuttaa lajinsa harjoitustapahtumia, ja että valmentaja pohtii ja reflektoi oman osaamisensa kehittymistä. Lähijaksoilla koulutettavat tutustuvat materiaaleihin ja jakavat kokemuksiaan arjen valmennuksesta yhteisissä keskusteluissa. Perustason valmentajakoulutusta järjestetään vuosittain ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Kohderyhmä

Perustason valmentajakoulutus on suunnattu valmentajaksi aikoville ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat käyneet vaaditut edeltävät opinnot, osoittaneet oman luistelutaitonsa, ja joilla on apu- tai vastuuvalmentajan rooli seuraavien ryhmien valmennuksessa:

 • Jäätanssi (UUTTA 2020!): lajista kiinnostuneet ja jäätanssivalmentajaksi aikovat, joilla on jo kokemusta yksin- tai muodostelmaluistelun valmentamisesta
 • Muodostelmaluistelu: kansallisen sarjan joukkueet
 • Yksinluistelu: minit, silmut, debytantit, noviisit

Koulutukseen hakevalla on hyvä olla jo muutamia vuosia ohjaajakokemusta. Koulutettavan kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, joten koulutettavan seuran tulee mahdollistaa koulutettavan työskentely apu- tai vastuuvalmentajan roolissa vähintään koulutusprosessin ajan. Koulutettavan tulee päästä arjen työssä ottamaan vastuuta harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta.

Ikärajasuositus: 18 v.

UUTTA! Kaksoiskoulutus ja aiemmin suoritetun koulutuksen täydentäminen toisella lajilla

Koulutettava voi halutessaan yhdistää valitsemansa kahden lajin opetussisällöt käytäväksi samassa koulutuksessa. Kaksoiskoulutuksessa koulutettava tekee verkkotehtävät vain kertaalleen, mutta osallistuu lähijaksoilla kahden lajin omiin jää- ja oheisharjoitteluosioihin. Lisäksi koulutettava antaa opetusnäytön molemmista valitsemistaan lajeista.

Kaksoiskoulutusta tarjotaan myös valmentajille, jotka ovat aiemmin suorittaneet muodostelma- tai yksinluistelun I-tason valmentajakoulutuksen ja haluavat täydentää sitä toisen lajin sisällöillä. Aiemmin käytyä koulutusta täydentämään tuleva osallistuja ei tee verkkotehtäviä, vaan koulutettava osallistuu ainoastaan lähijaksoille ja antaa opetusnäytön valitsemassaan aiempaa koulutusta täydentävässä lajissa.

Koulutussisällöt

 • Harjoittelun suunnittelu (1op)
 • Taitoharjoittelu (1op)
 • Oppiminen (1op)
 • Fyysinen kasvu ja kehitys (1op)
 • Urheilijakeskeinen valmennus, psyykkinen kasvu ja kehitys (1op)
 • Valmentaja-urheilija-suhde ja vuorovaikutus (1op)
 • Jäätanssi (2op) / Muodostelmaluistelu (2op) / Yksinluistelu (2op)

1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Koulutuksen laajuus on 8 op, joka tarkoittaa siis 216 tunnin työpanosta. Tuntimäärä muodostuu valmennustyöstä omassa seurassa koulutusteemojen mukaisesti ja Vierumäen lähijaksoista. Kaksoiskoulutukseen osallistuvan koulutuksen laajuus on 10 op, ja aiemmin suoritetun koulutuksen täydentämisen laajuus toisella lajilla on 2 op.

Tehtävät ja arviointi

Koulutus sisältää käytännön valmennustyötä tukevan verkkotehtävän kaikkiin koulutusteemoihin liittyen ja lajiin liittyvän opetusnäytön, jotka arvostellaan.

Verkkotehtävät arvioidaan asteikolla 1-5. Koulutettavan tulee saada kaikista arvioitavista tehtävistä arvosanaksi vähintään 1, jotta ne katsotaan hyväksytysti suoritetuiksi. Koulutuksen päätteeksi koulutettava saa yhden arvosanan, joka muodostuu näiden tehtävien keskiarvosta.

Opetusnäyttö annetaan koulutuksen toisella tai kolmannella lähijaksolla. Opetusnäyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Koulutettavan tulee saada opetusnäytöstä hyväksytty suoritus.

Kaksoiskoulutukseen osallistuja arvioidaan erikseen molempien lajien opetusnäytöissä. Aiemmin käytyä I-tason valmentajakoulutusta täydentävät valmentajat arvioidaan ainoastaan opetusnäytössä.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksoille osallistumista, hyväksyttyä opetusnäyttöä ja verkkotehtävien hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta myönnetään koulutukseen liittyvät osaamismerkit, jotka toimivat todistuksena.

Koulutukseen liittyvät, mahdollisesti puuttuvat tehtävät, voi palauttaa poikkeustilanteessa vielä neljä kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Mikäli koulutettava palauttaa tehtäviä, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, mutta alle vuosi, peritään koulutettavalta tehtävien tarkastamisesta 100€/tehtävä. Lisämaksu laskutetaan maksimissaan kolmesta palauttamatta olevasta tehtävästä. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettu viimeistään vuosi koulutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen koulutus tulee käydä uudelleen.


Haku vuoden 2020 koulutukseen

Pääset koulutuksen hakulomakkeelle tästä linkistä. Koulutusajankohdat ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät myös koulutuskalenterista. Hae mukaan koulutukseen viimeistään 5.4.2020.

Perustason valmentajakoulutukseen hyväksytään hakijat, jotka ovat käyneet vaaditut edeltävät opinnot 5.4.2020 mennessä. Taitoluisteluliitto suosittelee, että oma luistelutaito on todennettu jo koulutukseen haettaessa, mutta testijärjestelmän uudistumisen ja siihen liittyvän siirtymäajan vuoksi vuonna 2020 koulutukseen voidaan hyväksyä myös hakija, joka todentaa luistelutaitonsa viimeistään 16.8.2020.

Koulutuksen peruutusehdot löytyvät hakulomakkeelta. Mikäli koulutukseen hakee liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa. Huom! Koulutukseen hyväksytyillä osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia.

Edeltävät opinnot

Vuoden 2020 perustason valmentajakoulutukseen hakevan tulee olla käynyt Taitoluisteluohjaajan koulutuskokonaisuus (TOK, moduulit #1-4 tai näitä vastaavat ennen 31.8.2018 käydyt koulutukset) sekä seuraavat liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK1-moduulikoulutukset:

 • Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h)
 • Taitoharjoittelu (3h)

Huom! Tämä vuoden 2020 perustason valmentajakoulutukseen hakijoiden VOK1-moduulikoulutuksia koskeva ohjeistus on vanha. Pääset tutustumaan uusiin ohjeisiin, joita sovelletaan 2021 perustason valmentajakoulutuksesta alkaen, tästä linkistä

Oman luistelutaidon todentaminen

Koulutukseen hakevan tulee osoittaa oma luistelutaito Suomen Taitoluisteluliiton testijärjestelmään kuuluvin perus- ja elementtitestein. Vuonna 2020 oma luistelutaito todennetaan suorittamalla:

 • Kaudelle 2020-2021 uudistettu perustesti 1 kokonaan, eli jokainen kohta testistä
 • Kaudelle 2020-2021 uudistettu perustesti 2 kokonaan, eli jokainen kohta testistä
 • Elementtitesti 1:stä vähintään kolme (3) erilaista yksöishyppyä ja vähintään kaksi (2) erilaista piruettia, joista toinen saa olla pystyasentopiruetti (USp)

Suorittamisella tarkoitetaan perustestien yhteydessä, että jokainen kohta testeistä on suoritettu. Jos vaaditut testiliikkeet eivät tule kerralla hyväksytyiksi, tulee testisuorituksia täydentää. Testitilaisuuksia järjestetään ympäri Suomen taitoluisteluseuroissa. Testitilaisuudet ovat maksullisia ja oma seura ilmoittaa osallistujat testitilaisuuteen. Testien tekemisen kanssa pääsee alkuun kysymällä tulevista testitilaisuuksista omasta tai lähialueen seuroista.

Koulutettavan aiemmin hyväksytysti suoritetut testit ovat voimassa. Mikäli koulutettava on suorittanut vaikeamman tason perus-/elementtitestit ennen 31.12.2019, korvaavat nämä alemman tason testin/t. Aiemmat testisuoritukset ilmoitetaan hakulomakkeella.

Vastaavuudet ja korvaavuudet

Oman luistelutaidon todentamiseen liittyvä testijärjestelmä on uudistunut perustestien osalta 1.1.2020 alkaen. Lisätietoja aiempien perustestien vastaavuuksista löydät tästä linkistä.

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut 1.1.2019 alkaen. Tätä ennen käytyjen ohjaajakoulutusten vastaavuuksista löydät lisätietoja tästä linkistä.

Joistakin perustason valmentajakoulutusta edeltävistä opinnoista ja oman luistelutaidon todentamisesta voi hakea korvaavuutta. Löydät lisätietoja korvaavuuksista tästä linkistä.

Koulutuksen hinta

Vuonna 2020 Suomen Taitoluisteluliitto tukee koulutuksia osana liiton strategiaa.
Vuonna 2020 I-tason valmentajakoulutuksen hinnat ovat:

 • Yhden lajin osiot sisältävä perustason valmentajakoulutus:
  STLL:n jäsenseuraan kuuluvat valmentajat 800 €
  Valmentajat, jotka eivät kuulu STLL:n jäsenseuraan 950 €
 • Kaksoiskoulutus:
  STLL:n jäsenseuraan kuuluvat valmentajat 1100 €
  Valmentajat, jotka eivät kuulu STLL:n jäsenseuraan 1300 €
 • Aiemmin suoritetun I-tason valmentajakoulutusta täydentävä koulutus:
  STLL:n jäsenseuraan kuuluvat valmentajat 300 €
  Valmentajat, jotka eivät kuulu STLL:n jäsenseuraan 400 €

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalit ja majoituksen täysihoidolla lähijaksojen aikana Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Koulutus maksetaan yhdessä erässä, kun hakuaika on päättynyt.