I-tason valmentajakoulutus

Kaksi lähijaksoa (2 x 3pv) ja verkko-opiskelua: 40 tuntia lähiopetusta, 40 tuntia itseopiskelua (80h, 2 ov / 3 op).

Kohderyhmä: Valmentajat, joilla on urheilijoita/joukkueita (minit, silmut, debytantit, tulokkaat, minorit, noviisit -sarjoissa) valmennettavanaan, jotka tavoittelevat kilpailullista menestystä ja joilla on jo muutamia vuosia ohjaajakokemusta sekä riittävät omat taidot.

Ikärajasuositus 16 v

I-tason valmentajakoulutusta järjestetään erikseen muodostelmaluistelu- ja yksinluisteluvalmentajille.

Osaamistavoitteet

I-taso (perustaso) keskittyy tunnistamiseen, muistamiseen ja ymmärtämiseen:

 • Urheiluosaaminen (harjoittelun suunnittelu, lasten ja nuorten psyykkinen ja fyysinen kasvu ja kehitys, taitoharjoittelu, kuinka valmennan -taidot, oppiminen)
 • Ihmissuhdetaidot (psyykkinen valmennus, urheilun etiikka)
 • Itsensä kehittämistaidot (valmennusosaamisen kehittäminen)

Koulutus antaa valmiudet valmentajalle yksittäisen harjoitusjakson (4-8 viikkoa) ja yksittäisen harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa käsitellään yksittäisen harjoituksen ja harjoitusjakson arkipäivän haasteita.

Koulutussisällöt

Yleiset asiat

 • taito ja taitavuus
 • urheilijakeskeinen valmennus: motivaatio
 • urheilijan fyysinen ja psyykkinen kasvu ja kehittyminen
 • harjoittelun suunnittelun perusteet
 • urheilun etiikka (ADT)

Lajiasiat, yksinluistelu

 • taitoluistelun perustaidot ja niiden opettaminen
 • lajianalyysin perusteet
 • taitoluisteluharjoituksen suunnittelu ja ohjaaminen
 • lajispesifinen oheisharjoittelu

Lajiasiat, muodostelmaluistelu

 • muodostelmaluistelun perustaidot ja niiden opettaminen
  • luistelijan yksilötaidot ja lajin peruselementit helpoimmilta tasoilta
  • koreografian rakentaminen ja ohjelmamusiikin koostaminen
  • lajin säännöt

Vaadittavat edeltävät opinnot

Korvaavuudet 2019 I-taso

Edeltävistä opinnoista voi anoa STLL:lta korvaavuutta seuraavin perustein:

Luistelun ohjauksen perusteet -koulutus/Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli 1

 • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto)
 • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)
 • Lisäksi korvaavuutta anovan on suoritettava Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus ja verkkomateriaalikokonaisuus luistelun ohjauksen perusteisiin liittyen, joka julkaistaan Taitoluisteluliiton uudessa Priima-oppimisympäristössä helmi-maaliskuussa 2019

Taidon oppimisen ja opettamisen VOK1-moduulikoulutukset

 • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto)
 • Opettajan pedagogiset opinnot

Luistelukouluohjaajan koulutukseen/Taitoluisteluohjaajan koulutuksen moduuleihin 2-4 ei voi anoa korvaavuutta.

Entisen C-kurssin käyneet pääsevät suoraan I-tasolle.

I-tason valmentajakoulutuksen oman luistelutaidon todentaminen (ks. tarkemmat suoritusvaatimukset alempana)

 • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)

Arviointi

Koulutettavan osaaminen arvioidaan asteikolla 1 – 5. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen (arvosana vähintään 1) ja II-tasolle pääsemiseksi vaaditaan vähintään arvosana 3.

I-tason valmentajakoulutuksen arvosana määräytyy teoriaosaamisen ja lajitaidon perusteella. Teoriaosaaminen todennetaan verkkotehtävien välityksellä. Lajitaidon arvosana määräytyy sekä oman luistelutaidon että sen opettamisen kautta.

Oma luistelutaito todennetaan Suomen Taitoluisteluliiton testijärjestelmän välityksellä. STLL:n testijärjestelmän kanssa linjatut I-tason valmentajakoulutuksen suoritusvaatimukset (tulee olla sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun vuoden 2018 valmentajakoulutettavilla suoritettuna koulutuksen päättymiseen, vuoden 2018 loppuun, mennessä):

 • Vähintään Perustestit 1 ja 2 ilman puoli-walley-hyppyjä sekä
 • Elementtitesti 1:stä vähintään 3 erilaista yksöishyppyä ja vähintään 2 erilaista piruettia, joista toinen saa olla pystyasentopiruetti (USp).
 • Huomioitavaa: Koulutettavan aiemmin hyväksytysti suoritetut testit ovat voimassa (testipassi merkintöineen mukaan lähijaksolle). Mikäli koulutettava on jo suorittanut hyväksytysti vaikeamman tason perus- ja/tai elementtitestit, korvaavat nämä automaattisesti alemman tason testin/t.

Merkinnät testisuorituksista tehdään joko testipassiin tai testivastaavan allekirjoituksella varustettuun testipöytäkirjaan (henkilökohtainen tulostettu versio). Koulutettavan tulee ottaa testipassi/testipöytäkirjat suoritusmerkintöineen mukaan koulutuksen lähijaksolle.

Perustaitojen opettamisen teoriaosaaminen todennetaan opetusnäytön välityksellä, joka suoritetaan koulutuksen 2. lähijaksolla. Opetusnäyttö sisältää I-tason koulutuksessa läpikäytyjä asioita.

Lajitaidon todentamisen kokonaisarvosana määräytyy oman luistelutaidon arvosanan ja perustaitojen opettamisen (opetusnäyttö / teoriaosaaminen) arvosanan keskiarvon perusteella. II-tasolle oikeuttava kokonaisarvosana lajitaidosta on vähintään 3 (keskiarvoa ei pyöristetä ylös/alaspäin vaan keskiarvon tulee olla pyöristämättömänä vähintään 3,0).

Koulutuksessa on käytössä Priima-oppimisympäristö.

Hinta

STLL:n jäsenseurojen valmentajat 800 €

STLL:n ei-jäsenseurojen valmentajat 950€

Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja majoituksen täysihoidolla lähijaksojen aikana Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä. Hinta on sama kaikille majoittui tai ei.

I-tason valmentajakoulutusta järjestetään taitoluistelussa vuosittain ja tulevat koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

 

Seuraava I-tason valmentajakoulutus käynnistyy huhtikuussa 2019.

Ilmoittaudu koulutukseen TÄÄLLÄ.

 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Tiedustelut: kehityspäällikkö Eeva Sunnari