I-tason valmentajakoulutus

I-tason valmentajakoulutusta järjestetään erikseen muodostelmaluistelu- ja yksinluisteluvalmentajille. I-tason koulutusta järjestetään taitoluistelussa vuosittain ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Koulutuksessa on käytössä Priima-oppimisympäristö.

Koulutussisällöt

Yleiset asiat

 • taito ja taitavuus
 • urheilijakeskeinen valmennus: motivaatio
 • urheilijan fyysinen ja psyykkinen kasvu ja kehittyminen
 • harjoittelun suunnittelun perusteet
 • urheilun etiikka (ADT)

Lajiasiat, yksinluistelu

 • taitoluistelun perustaidot ja niiden opettaminen
 • lajianalyysin perusteet
 • taitoluisteluharjoituksen suunnittelu ja ohjaaminen
 • lajispesifinen oheisharjoittelu

Lajiasiat, muodostelmaluistelu

 • muodostelmaluistelun perustaidot ja niiden opettaminen
  • luistelijan yksilötaidot ja lajin peruselementit helpoimmilta tasoilta
  • koreografian rakentaminen ja ohjelmamusiikin koostaminen
  • lajin säännöt

Osaamistavoitteet

I-taso (perustaso) keskittyy tunnistamiseen, muistamiseen ja ymmärtämiseen:

 • urheiluosaaminen (harjoittelun suunnittelu, lasten ja nuorten psyykkinen ja fyysinen kasvu ja kehitys, taitoharjoittelu, kuinka valmennan -taidot, oppiminen)
 • ihmissuhdetaidot (psyykkinen valmennus, urheilun etiikka)
 • itsensä kehittämistaidot (valmennusosaamisen kehittäminen)

Koulutus antaa valmentajalle valmiudet yksittäisen harjoituksen ja harjoitusjakson (4–8 viikkoa) suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa käsitellään yksittäisen harjoituksen ja harjoitusjakson arkipäivän haasteita.

Kohderyhmä

Kilpailullista menestystä tavoittelevien luistelijoiden (minit, silmut, debytantit, tulokkaat, minorit, noviisit) valmentajat, joilla on jo muutamia vuosia ohjaajakokemusta sekä riittävät omat taidot.

Ikärajasuositus: 18 v.

Vaadittavat edeltävät opinnot

Entisen C-kurssin käyneet pääsevät suoraan I-tasolle.

Arviointi

Koulutettavan osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen (arvosana vähintään 1).

YL: osallistuja saa kaksi erillistä arvosanaa, joista toinen määräytyy teoriaosaamisen ja toinen lajitaidon perusteella. Teoriaosaaminen todennetaan verkkotehtävien välityksellä. Lajitaidon todentamisen kokonaisarvosana määräytyy oman luistelutaidon arvosanan ja perustaitojen opettamisen (opetusnäyttö/teoriaosaaminen) arvosanan keskiarvon perusteella. Perustaitojen opettamisen teoriaosaaminen todennetaan opetusnäytöllä, joka suoritetaan koulutuksen 2. lähijaksolla. Opetusnäyttö sisältää koulutuksessa läpikäytyjä asioita.

ML: osallistuja saa yhden arvosanan, joka määräytyy teoriaosaamisen perusteella. Lisäksi oma luistelutaito tulee todentaa hyväksytysti.

Oman luistelutaidon todentaminen

Oma luistelutaito todennetaan Suomen Taitoluisteluliiton testijärjestelmän välityksellä ja koulutettavan on suoritettava:

 • Vähintään Perustestit 1 ja 2 ilman puoli-walley-hyppyjä JA
 • Elementtitesti 1:stä vähintään 3 erilaista yksöishyppyä ja vähintään 2 erilaista piruettia, joista toinen saa olla pystyasentopiruetti (USp).

Koulutettavan aiemmin hyväksytysti suoritetut testit ovat voimassa ja mikäli koulutettava on jo suorittanut hyväksytysti vaikeamman tason perus- ja/tai elementtitestit, korvaavat nämä automaattisesti alemman tason testin/t.

Merkinnät testisuorituksista tehdään joko testipassiin tai testivastaavan allekirjoituksella varustettuun testipöytäkirjaan (henkilökohtainen tulostettu versio). Kopiot testipassista/testipöytäkirjoista liitetään koulutusilmoittautumiseen tai koulutettava ottaa testipassin/testipöytäkirjat mukaan koulutuksen lähijaksolle.

Huom!
YL: Em. testit tulee olla vuoden 2019 I-tason valmentajakoulutettavilla suoritettuna ennen koulutuksen 1. lähijakson alkamista.
ML: Em. testit tulee suorittaa koulutuksen päättymiseen, eli vuoden 2019 loppuun, mennessä.

Koulutuksen laajuus

Kaksi lähijaksoa (3pv per lähijakso) ja verkko-opiskelua.

Ilmoittautuminen

Tulevat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen löytyvät koulutuskalenterista.

Seuraava I-tason valmentajakoulutus käynnistyy verkkojaksolla huhtikuussa 2019.
Ilmoittaudu koulutukseen TÄÄLLÄ.
Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on maanantaina 25.3.2019. 

STLL:n jäsenseurojen valmentajat 800 €
STLL:n ei-jäsenseurojen valmentajat 950 €

Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja majoituksen täysihoidolla lähijaksojen aikana Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä. Hinta on sama kaikille majoittui tai ei.

Huom! Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikäli koulutukseen ilmoittautuu liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa.

Osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia.

Koulutuksen jälkeen

I-tason koulutuksen jälkeen on mahdollista edetä II-tason valmentajakoulutukseen, mikäli koulutettavan lajitaidon arvosana I-tason koulutuksesta on vähintään 3. Keskiarvoa ei pyöristetä ylös- tai alaspäin, vaan keskiarvon tulee olla pyöristämättömänä vähintään 3.0.

 


Korvaavuudet 2019

Edeltävistä opinnoista ja oman luistelutaidon todentamisesta voi anoa korvaavuutta seuraavin perustein:

Luistelun ohjauksen perusteet -koulutus/Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1

 • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto)
 • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)
 • Lisäksi korvaavuutta anovan on käytävä Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus (kesto 35min) ja verkkomateriaalikokonaisuus luistelun ohjauksen perusteisiin liittyen, joka julkaistaan Taitoluisteluliiton uudessa Priima-oppimisympäristössä helmi-maaliskuussa 2019

Luistelukouluohjaajan koulutukseen/Taitoluisteluohjaajan koulutuksen moduuleihin #2-#4 ei voi anoa korvaavuutta.

Taidon oppimisen ja opettamisen VOK1-moduulikoulutukset

 • 1 vuoden opinnot liikunta-alalta (vähintään perustutkinto)
 • Opettajan pedagogiset opinnot

I-tason valmentajakoulutus: oman luistelutaidon todentaminen

 • Arvokilpailuedustus taitoluistelussa (senioreiden EM- ja MM-kilpailut)

Lue lisää koulutusten vastaavuuksista ja korvaavuuksista täältä.
Korvaavuuksia voi anoa koulutusilmoittautumisten yhteydessä.