Erivapauden hakeminen SUEK:lta

Kansallisen tason urheilijat ja kansalliset urheilutapahtumat

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta anomuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen Maailman Antidopingtoimisto WADA:n vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

ADT:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Menettelyohje ja tasomäärittely

ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästä riippumatta hakea erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti. Taitoluistelussa tasomäärittelyn piiriin kuuluvat SM-juniori- ja SM-seniorisarjassa kilpailevat urheilijat yksinluistelussa, muodostelmaluistelussa, jäätanssissa sekä pariluistelussa.

Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. ADT pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen.

Huomioikaa että ISU:n kv. kilpailukalenterin kilpailuihin osallistuvat urheilijat hakevat erivapauden ISU:lta ja toimittavat saadusta erivapaudesta kopion ADT:lle.

Sairauskertomusta koskevat vähimmäisvaatimukset

Sairauskertomusta koskevat vähimmäisvaatimukset haettaessa erivapautta astmaan tai astman kaltaisiin tiloihin käytettävään lääkitykseen:

1. Astmaan liittyvä täydellinen sairaushistoria
2. Tulokset lääkärin suorittamasta kliinisestä tutkimuksesta, erityisesti hengityselimistön osalta
3. Spirometrialöydökset, mukaan lukien uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1)
4. Jos spirometrialla on osoitettavissa hengitysteiden ahtautumista, toistetaan spirometria lyhytvaikutteisen ß2-agonistin inhalaation jälkeen keuhkoputkien supistumisen palautuvuuden selvittämiseksi
5. Mikäli keuhkoputkien supistuminen ei ole palautuvaa, osoitetaan keuhkoputkien poikkeava supistumistaipumus jollain soveliaalla altistuskokeella
6. Tutkimuksen suorittaneen lääkärin koko nimi, erikoisala ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti ja faksi).

  • Huomioithan, että WADA:n ohjeistusten mukaisesti tutkimustulosten ei tulisi olla yli 4 vuotta vanhoja.

Kansallista erivapautta haettaessa urheilija toimittaa lääkärin täyttämän ja allekirjoittaman hakemuksen ADT:n toimistoon. Urheilijalla tulee olla kopio lähettämästään erivapaushakemuksesta. ADT lähettää vastauksen suoraan urheilijalle, jonka jälkeen erivapaus on voimassa ADT:n ilmoittaman ajan.

Lähetä erivapaushakemuslomake osoitteeseen:
SUEK
Radiokatu 20
00240 Helsinki