Uutiset ja artikkelit

Haku liiton työryhmiin on nyt auki

Haluatko olla mukana rakentamassa Suomen Taitoluisteluliiton visiota ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla?” Tule mukaan työryhmätyöskentelyyn, hakuaika seuraavalle kaksivuotiskaudelle (1.8.2017-31.7.2019) on nyt avoinna.

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen ja toimiston apuna työskentelee useita työryhmiä.

Työryhmät jalkauttavat liittohallituksen laatimaa strategiaa ja antavat ehdotuksia strategian kehittämiseen oman työryhmänsä toimintaa tukien.  Ryhmät valmistelevat päätösesityksiä liittohallitukselle sovitussa aikataulussa. Kokouksia on vuoden aikaan 3-4 kertaa ja niihin voi osallistua tarvittaessa myös nykyaikaista kokousteknikkaa hyödyntäen, esim skypellä.

Työryhmät valitaan avoimella haulla ja  kokoonpanot nimeää liittohallitus. Mikäli työryhmiin ei tule riittävästi hakemuksia, liittohallitus voi täydentää työryhmiä tarpeen mukaan henkilökohtaisilla kutsuilla. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii liiton toiminnasta vastaava henkilö ja kussakin työryhmässä on edustettuna vähintään yksi liittohallituksen jäsen.  Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta tekevät tarvittaessa tiivistäkin yhteistyötä eri työryhmien kanssa. Ryhmien koko vaihtelee 5-10 hengen välillä.

Työryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoiseen toimintaan lajin hyväksi. Työryhmän jäsenet saavat Suomen Taitoluisteluliiton kausikortin, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn STLL:n alaissa kotimaisissa kilpailuissa mukaan lukien Finlandia Trophy-kilpailu lokakuussa.

Linkki hakulomakkeeseen löytyy tästä.   Hakuaika päättyy perjantaina 16.6.2017.

Liittohallitus on asettanut seuraavat työryhmät ja määritellyt niiden päätehtävät:

Lajityöryhmät (3 kpl)  – Yksin- ja pariluistelu, Jäätanssi, Muodostelmaluistelu
 • seuraa, arvioi ja kehittää kunkin lajin huippu-urheilutoimintaa ja pyrkii parantamaan lajien menestymisedellytyksiä
 • kehittää liiton valmennusryhmien toimintaa (yksinluistelu: Talent-, Nuorten maajoukkue, aikuisten maajoukkue, jäätanssin ja muodostelmaluistelun maajoukkueet)
 • laatii arvokilpailujen valintakriteerit ja tekee kriteerien mukaiset esitykset liittohallitukselle arvokilpailuedustajista
 • laatii maajoukkueiden valintakriteerit ja tekee kriteerien mukaiset ehdotukset liitohallitukselle maajoukkueiden jäsenistä
 • jakaa ISU:n kansainvälisten kilpailujen edustuspaikat
 • tekee esitykset urheilijoille ja joukkueille jaettavista valmennustuista

Lajityöryhmät ovat asiantuntijatyöryhmiä, joissa kokemus arvioijana, valmentajana ja/tai kilpailijana (jossakin yllämainitussa lajissa, mielellään arvokilpailutasolla) sekä kokemus kansainvälisestä kilpailutoiminnasta lasketaan eduksi.

Lisätietoja valmennuspäällikkö  Satu Niittynen

Osaamisen työryhmä
 • koulutuskalenterin laatiminen kaikki koulutukset huomioon ottaen
 • ohjaaja- ja valmennusosaamisen vahvistaminen
 • arvioijakoulutusten aikatauluttaminen
 • seurakoulutuksen kartoittaminen alueellisten liikuntajärjestöjen ja olympiakomitean tarjonnasta
 • kouluttajakoulutus
 • KV-seminaarit
 • kouluttajaverkoston kartoittaminen
 • FigureCentre koulutusalustan käyttönä: palautteet ja kehitysehdotukset

Osaamisen työryhmä suunnittelee liiton koulutustoimintaa yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Osaamisen työryhmässä kouluttajan/opettajan, valmentajan tai arvioijan taidot ovat valttia!

Lisätietoja Kehityspäällikkö Eeva Sunnari

Seura- ja alueverkostotyöryhmä
 • Lajin harrastuspohjan laajentaminen, sekä tasapainon rakentaminen harrastamisen ja kilpaurheilun välille luomalla erilaisia seuran käytännön toimintaa tukevia tuotteita ja tapahtumia eri kohderyhmille (lapset, nuoret, aikuiset, soveltava luistelu, päiväkodit ja koulut).
 • Elinvoimaisen ja maanlaajuisen seuraverkoston rakentaminen ja kehittäminen
 • Sinettiseuratoiminta ja seuratuet
 • seurakoulutukset
 • Aluetoiminnan ja seurayhteistyön kehittäminen

Mikäli olet kiinnostunut seuratoiminnan kehittämisestä niin paikallisesti kuin maanlaajuisesti ja sinulla on kokemusta luistelukoulu- tai harrasteluistelutoiminnasta, on tämä työryhmä juuri sinua varten.

Lisätietoja Kehityspäällikkö Eeva Sunnari

Arvioijat-työryhmä
 • Varmistaa yhdessä osaamisen työryhmän kanssa että käytettävissä on riittävä määrä arvioijia sekä kilpailujärjestelmän muita vaatimia asiantuntijoita eri lajien kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan
 • Ylläpitää arvioijalistaa
 • Laatii liiton kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin tuomaristot
 • Koordinoi arvioijat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuihin
 • Valmistelee liittohallituksen päätettäväksi osallistujat ISU:n järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin ja koulutuksiin tarpeen mukaan
 • Valmistelee liittohallituksen päätettäväksi kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen joukkueenjohtajavalinnat yhdessä lajityöryhmien kanssa.

Tämän työryhmän jäseneksi voit hakea, mikäli sinulla on arvioijan pätevyys.

Lisätietoja Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä
 • kansainvälisten sääntöjen tulkitseminen ja niistä tiedottaminen
 • kotimaisten kilpailusääntöjen laatiminen, tulkitseminen, täydentäminen ja niistä tiedottaminen
 • valvoo, että kilpailusääntöjä noudatetaan
 • jatkokehittää yksinluistelun testijärjestelmiä ja seuraa niiden käyttöä
 • auttaa ja neuvoo kilpailusääntöasioissa
 • kehittää ISU arviointijärjestelmän sovellusta ja tiedottaa muutoksista
 • evaluoi vaihtoehtoisia arviointijärjestelmiä
 • valmistelee muilta mailta tulleet sääntömuutosehdotukset ja kannanotot ISUn toimi elimien käsiteltäväksi
 • auttaa ja neuvoo seuroja kilpailujen järjestämisessä
 • ansiomerkkianomusten käsittely ja lausunnot liittohallitukselle
 • laatii kotimaisen kilpailukalenterin ja nimeää järjestäjät, tekee lohkojaot
 • anoo edustusoikeudet luistelijoille ja laatii ulkomailla kilpaileville luvat
 • lausunnot liittohallitukselle liiton jäseniksi pyrkivistä ja eroavista seuroista

Kilpailusäännöt työryhmän henkilöiden tulee tuntea ISU Communicationit ja sääntökirjat ulkoa ja väärinpäin. Ja ehkä on hyvä, että niitä on myös joutunut joskus tositoimissakin käyttämään. Kokemus kilpailujen johtotehtävistä ja järjestelyistä on myös hyödyksi. Puhumattakaan siitä, että ymmärtää niin yksinluistelun kuin muodostelmaluistelun laji- ja tasohierarkiaa.

Lisätietoja Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

Markkinointi- ja viestintätyöryhmä
 • työstää liiton viestintästrategiaa ja -taktiikoita halutun laji-imagon saavuttamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi
 • miettii eri viestinnän keinoja ja kanavia
 • työstää varainhankinnan strategiaa ja rakentaa yhteistyökumppaneita kiinnostavia tuotepaketteja
 • tuotteistaa suurimpia tapahtumia ja toimia (esim. SM-kisat, Finlandia Trophy, luistelukoulut jne.)

Tämän ryhmän jäsenille viestintä- ja markkinointi on tuttua puuhaa. Saa ajatella isosti ja paljon. Lajin tai sen termistön syvällinen tunteminen ei ole välttämätöntä, mutta  jos urheilu on lähellä sydäntäsi, olet lähellä etsimämme henkilön profiilia.

Lisätietoja Viestintäpäällikkö Mila Kajas-Virtanen

Taitoluistelulehden toimitusneuvosto

Taitoluistelulehti  ilmestyy jokaiselle lisenssin lunastaneelle seuraluistelijalle 4-5 kertaa vuodessa . Lehden lukijakunta on laaja: sen tulee tavoittaa niin harrastajaluistelijat, kilpaluistelijat, arvioijat, valmentajat kuin seuraväkikin. Toimitusneuvoston tehtävänä on olla päätoimittajan tukena lehden teossa ideoimalla, keskustelemalla ja haastamalla. Päätoimittaja voi kutsua toimitusneuvostoon jäseniä myös muulloin esimerkiksi avuksi lehden teemoihin liittyvään ideointiin.

Toimitusneuvoston työryhmän jäsenenä olet kiinnostunut viestinnän sisällöstä, ulkoa-asusta, kirjoittamisesta, juttujen ideoinnista, kuvaamisesta tai mistä tahansa mikä liittyy loistavan sisällön tekemiseen.

Lisätietoja Viestintäpäällikkö Mila Kajas-Virtanen


SM-noviisien SM-kilpailun tulokset 24.3.2019
Turkkila ja Versluis loistivat MM-vapaatanssissa 23.3.2019